Zondag 11 augustus 2019 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

 

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 21 juli 2019 naar Mw. Middelkoop-Kruithof als teken van groet vanuit onze gemeente. De bloemen van 28 juli 2019 gingen naar Mw. van der Stouw-Wols van de Keizersdijk met een hartelijke groet en medeleven.

Afgelopen zondagen: Op zondag 21 juli mochten wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. De dienst werd geleid door onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal. Het was een fijn en vertrouwd samen zijn zo met elkaar. Op zondag 28 juli ging bij ons Dhr. Jorim Rietdijk voor. Inmiddels geen onbekende meer in ons midden. Wij lazen uit Mattheus 18 vers 21-35. Daarin legt Jezus de vraag uit “Hoe vaak moet je iemand iets vergeven?” Hij probeert daarin zijn leerlingen uit te leggen dat God ons alle zonden vergeven heeft door zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis te laten sterven. Alle zonden zijn ons vergeven. Laten wij ook zo iedereen die ons iets schuldig is vergeven. Tot wel 70 maal 7 keer ofwel oneindige vergeving. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. (ELB 213). U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondagen: Op zondag 4 augustus a.s. hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 12:31-21 “Vergeet niet te leven” Twee broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben over een erfenis.

Op zondag 11 augustus hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan.  De kinderen luisteren dan naar het verhaal uit Lucas 12:32-40 “Op de uitkijk” Jezus vertelt zijn leerlingen dat je kunt uitkijken naar God. Blijf waakzaam.  Het is in de gemeente duidelijk merkbaar dat het vakantietijd is. De banken blijven leger vertrouwde gezichten zijn soms wat langer weg. Alle activiteiten liggen tot eind augustus begin september op een laag pitje. Laten wij vooral onze ouderen en zieke gemeenteleden niet vergeten in deze tijd.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen staan wekelijks op de briefjes bij de uitgang van onze kerk. Afgelopen week ontvingen wij de Rouwbrief van Mw. Janna Reedijk- Bevelander. Mw. Reedijk is overleden in de leeftijd van 96 jaar.

Zij was op een leeftijd van de zeer sterken onder ons. Reeds vroeg is zij weduwe geworden en heeft een aantal jaren geleden haar zoon verloren. Op vrijdag 26 juli is er afscheid van Mw. Reedijk genomen in het crematorium in Heinenoord. Wij wensen haar dochters en schoondochter en schoonzoon en de klein en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij moeder en oma moeten missen. Wij leven mee met Fam. Snel en van der Star nu zij afscheid hebben genomen van hun zus, schoonzus en tante Ria Snel in de leeftijd van 52 jaar. Ook onze aandacht voor Fam. den Hoed. De schoonvader en opa van Stephanie en de kinderen is afgelopen week overleden. Wij gedenken alle rouwdragenden en diegene die het moeilijk hebben in deze vakantietijd.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 3 augustus op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. Koop voor de zwoele augustusavonden een prima boek!
De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Tenslotte: Wil ik u een lied meegeven Psalm 62 vers 6 Zet nooit uw hart op geld of goed, zie toe dat gij geen onrecht doet, want alle macht is snel vervlogen. ’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk, gij zijt een ademtocht gelijk, lucht, in een weegschaal afgewogen.

Namens de Kerkenraad mag ik u gezegende weken toewensen en gaat u met vakantie, dan wensen wij u een goede reis en een behouden thuiskomst.  Voor allen die al weggeweest zijn of niet weggaan, hopen wij elkaar te mogen ontmoeten in onze kerk. Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.