Zondag 28 Juli 2019 10.00 uur  Dhr. Jorim Rietdijk uit Dordrecht

De bloemen van zondag 7 juli gingen met een hartelijke groet namens de gemeente naar de Fam. van der Gaag uit Maasdam. De bloemen van afgelopen zondag gingen mee met de doopouders Hugo en Marianne Kooijman-van den Berg.

Zondag 7 Juli ging Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht bij ons voor. Wij lazen uit Marcus 5: vers 22-43 en Numeri 15 vers 37-41. Over het Kleed met de blauwe kwastjes en de aanraking van de zieke vrouw aan het kleed van Jezus. Jezus probeert ons altijd aan te raken en mee te voelen. Ook de opdracht aan ons om met elkaar in contact te blijven. Als wij het niet weten wat te zeggen dan is aanraken of omarmen genoeg. Wij mogen dit doen omdat wij de zegen van God en zijn Zoon Jezus Christus met ons meedragen.

Zondag 14 juli ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. In deze dienst is de Heilige Doop bedient aan Barbera Cornelia Kooijman, Robiene. Dochter van Hugo en Marianne Kooijman-van den Berg. Vanaf deze plaats feliciteren wij de doopouders en wensen wij hun Gods nabijheid bij de opvoeding van Robiene.

Komende zondag 21 juli hoopt onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal bij ons voor te gaan. Wij hopen met elkaar het “Heilig Avondmaal”  te mogen vieren. De extra collecte tijdens deze dienst is voor:  Het Passion, deze biedt een time-out opvang aan daklozen en verslaafden in Nederland. Wij zien uit naar een fijne ontmoeting met elkaar. In de vakantieperiode is er wekelijks kindernevendienst. Deze zondag luisteren de kinderen naar het verhaal uit Lucas 10 vers 38-42 waarin Jezus te gast is bij Marta en Maria. Maria luistert rustig naar Jezus en Marta maakt zich druk om van alles en nog wat. Nemen wij weleens rust? Deze zondag zal er ’s-Middags  geen Zanguurtje zijn i.v.m. de vakanties.

Zondag 28 juli hoopt Dhr. Jorim Rietdijk uit Dordrecht bij ons voor te gaan. Inmiddels geen onbekende meer in ons midden. De kinderen luisteren naar het verhaal uit Lucas 11 vers 1-13 met als thema:  Vraag maar gerust Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader mogen vragen om wat ze nodig hebben. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: Wij vernamen van de Fam. Dorst-Versteeg dat Dhr. Dorst weer thuisgekomen is uit de Hoge Weide. Wij zijn dankbaar dat dit echtpaar weer bij elkaar kan wonen. Dhr. Dorst gaat een aantal keren per week naar de dagopvang in de Hoge Weide in Strijen. Er zijn nog steeds grote zorgen om de gezondheid van hun schoonzoon. Dhr. Ed. de Winter heeft een geslaagde operatie ondergaan in het Dordwijck Ziekenhuis en is inmiddels verhuisd naar het revalidatie centrum in de Rembrandt in Oud-Beijerland. Willen wij in de vakantieperiode onze zieken en ouderen niet vergeten. De adressen hangen wekelijks achter in onze kerk. Een kaartje of bezoekje kan zoveel betekenen.

Bericht van overlijden: Op 4 juli 2019 is in de leeftijd van 83 jaar Mw. Maria Goud-Rijsdijk overleden. Voor de inwoners van Maasdam beslist geen onbekende. Samen met haar man hadden zij jarenlang een winkel in groente en fruit en levensmiddelen aan de Gatsedijk. Mees reed op de winkelwagen door het dorp en Marie zorgde voor de winkel en het gezin bestaande uit 3 kinderen. Vanaf 2000 is het echtpaar verhuisd naar Puttershoek. Kerkelijk bleven zij verbonden aan onze gemeente. Vele jaren namen zij hun vaste plekje in tijdens de diensten in de kerk. De laatste jaren werd Marie geplaagd door ziekte en zagen wij haar man vaak alleen in de kerk. Op 11 Juli hebben wij na een rouwdienst in onze kerk Marie begraven in Puttershoek. Psalm 121 stond centraal tijdens deze dienst die geleidt werd door Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Op de rouwbrief stonden de volgende woorden: “Samen” We staan niet altijd stil bij het woord “Samen”. Maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is. Wij wensen Mees en de kinderen heel veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Inloop “Achter de Plataan”. Gedurende de vakantieperiode is er op donderdag geen inloop achter de Plataan. Op donderdag 5 september starten deze ochtenden weer.

Agenda voor de komende weken:

Gedurende de vakantieperioden staan heel veel zaken op een lager pitje. Het Jeugdwerk, De Bijbelkring, de seniorenkring, de Inloopochtenden, repetities van de Cantorij. Het is teveel om op te noemen. Gelukkig hebben wij voor elke zondag een predikant gevonden die bij ons voor wil gaan. De Kerkenraad nodigt u dan ook hartelijk uit om de diensten bij te wonen. Als u niet meer zelf kunt komen kunt u de diensten ook mee of na luisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Ook tijdens uw  vakantie is dit heel goed mogelijk. Zo blijft u toch verbonden met onze gemeente. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. (OPW 42). Namens de kerkenraad mag ik u goede weken en gezegende weekenden toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba)

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.