Zondag: 30 Juni 2019 10.00 uur: Drs. P. van Dam uit Houten

De Bloemen van afgelopen zondag zijn gebracht bij Dhr. M.B. Goud Nassaulaan in Puttershoek als teken van dank en bemoediging voor zijn jarenlange inzet voor onze Rommelmarkt.

Afgelopen zondag ging Mw. Janny Vree-van Dongen bij ons voor in een dienst ter afsluiting van het winterseizoen. Alle kringen en bijeenkomsten liggen gedurende de vakantieperiode stil in afwachting van een nieuw seizoen. Wij mochten zondag horen van de slak die bij gevaar in zijn huisje kruipt. Ook de man in ons tekstgedeelte verborg zich in een grot, omdat hij bezeten was door boze geesten. Lucas 8: Vers 26-39. Jezus heeft een ontmoeting met deze man en verdrijft de kwade geesten. Hoe gaan wij om met mensen die het moeilijk hebben? Lopen wij er met een boog omheen? Of proberen wij te luisteren en te bidden voor deze naasten? Jezus bekommert zich om mensen en is niet bang.

Laten wij luisteren naar zijn lied: “Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.

Komende zondag: Hoopt Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor te gaan. Voor ons geen onbekende.

Wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 9 Vers 51-62. Waar wil je heen? Jezus is met zijn leerlingen rechtstreeks op weg naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Maar steeds komt er iemand die zegt: ‘Je kunt ook hierlangs, dan kom je er ook wel.’ Welke weg zal Jezus kiezen?

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden. Ook de zieken en rouwdragenden die hier niet genoemd zijn willen wij opdragen in onze gebeden. Achter in onze kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen.

Zondag zongen wij met elkaar: Je Hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur, rondom ons leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, Al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft, Als jij je ogen sluit.

Bericht van overlijden: Afgelopen week hebben wij een bericht van overlijden mogen ontvangen van Ds. P.D. Steegman in de leeftijd van 93 Jaar. Correspondentieadres is: Rijksstraatweg 249, 2988 BE Ridderkerk-Rijsoord. Ds. Steegman was voor ons beslist geen onbekende. Tot op hoge leeftijd is hij bij ons voorgegaan in de Erediensten. Hij heeft in 2015 zijn 65-jarig-predikanten jubileum mogen vieren. Hij heeft diverse gemeenteleden in de echt mogen verbinden, Godsdienstonderwijs gegeven en Pastorale zorg. Zo hebben meerderen hun eigen herinnering aan deze predikant.  Wij wensen zijn nabestaanden Gods Troostende nabijheid toe. De uitvaartplechtigheid heeft afgelopen dinsdag plaats gehad in Ridderkerk.

Agenda voor de komende week:

Vrijdag 28 Juni 2019 18.00 uur Gemeente BBQ in de Pastorietuin: Iedereen is van Harte Uitgenodigd. Maandag 1 Juli 2019 19.00 Uur Gebedskring in de Consistorie, Woensdag 3 juli 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum. Donderdag 4 Juli 2019 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Zaterdag 6 Juli 2019 09.00-12.00 uur de Boekenbus op het Kerkplein.

Tot Slot: Na een fijne vakantie heb ik mijn taak als ouderling-scriba weer mogen oppakken. Wat fijn dat anderen van de Kerkenraad mij hebben vervangen tijdens onze afwezigheid. Nogmaals Hartelijk dank daarvoor. Namens de Kerkenraad mag ik U allen een goede week en een Gezegend weekend toewensen.  Toos Israel-Biesheuvel

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.