Maasdam: 30 Mei 2019 09.30 uur Ds. F. Renes uit RotterdamGez. Dienst met Gereformeerde Kerk Puttershoek

Hemelvaartsdag

 

30 Mei 2019 19.30 Uur Zangavond i.s.m. Bond Tegen Vloeken

m.m.v. Vocaal Ensemble “Yadah”

 

Maasdam: 2 Juni 2019 10.00 uur Ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen als teken van bemoediging en medeleven naar Jeroen en Vera Tempelman-Meuzelaar.

Afgelopen zondag ging Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor. Wij mochten luisteren naar het verhaal uit Johannes 11: Vers 17-44. “De opwekking van Lazarus”. Het thema van de preek was “Opstaan met Jezus”. Jezus wil ons laten delen in het eeuwige leven met God. Wij vinden het vaak moeilijk om te geloven in de macht van God. Jezus gunt ons een goed leven vol geloof. Jezus stapt op het graf van Lazarus af en roept Lazarus tot leven. Hij laat hier de kracht van het geloof zien. Wij mogen naar de stem van Jezus luisteren. Hij roept ons om met hem op te staan en blijmoedig door het leven te gaan. Dat is de kracht van “Pasen” Opstaan en met Hem meegaan!

Na de dienst hebben wij een fijne Gemeenteontmoetingsmiddag gehad in het Ontmoetingscentrum.

Er was koffie, thee en limonade en vooral heel veel lekkers verzorgd door de vrijwilligers. Voor de kinderen was er een springkussen en konden spelletjes op het plein gespeeld worden. Voor de volwassenen was er een spel met vraag en antwoord. Verdeeld in groepjes kreeg iedereen een vraag. Deze vragen konden worden beantwoord, eventueel met behulp van foto’s welke op de tafels gelegd waren. Wij gebruikten gezamenlijk de lunch geweldig verzorgd door de diverse vrijwilligers. Het was een goed en gezellig samenzijn. De bijeenkomst werd afgesloten met algemene informatie en de stand van zaken in het proces van losmaking. Tevens werd door de kerkrentmeesters het gebruik van de collecte app geïntroduceerd. Vanaf zondag 26 Mei kunt u, uw collecte geld geven door het gebruik van de Givt app. Download de app van GIVT op uw telefoon, vul de gegevens in en u kunt deze gebruiken voor onze collecten, maar ook voor huis aan huiscollecten.

Komende zondag: Hoopt Ds. Mw. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan. Wij hopen dan het Heilig Avondmaal met elkaar te mogen vieren. ’s-Middags is er het inmiddels welbekende zanguurtje. Hierbij kan iedereen een lied opgeven welke wij met elkaar gaan zingen. Komt U of jij ook? De kinderen luisteren ’s morgens naar het verhaal uit Johannes 14 vers 23-29. Geloof in vrede 
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Hemelvaartsdag 30 Mei 2019 hoopt Ds. F. Renes uit Rotterdam in een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Puttershoek bij ons voor te gaan. Let op de dienst begint om 09.30 uur!

’s-Avonds is er een zangdienst georganiseerd door de Bond tegen Vloeken. Deze begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Medewerking wordt verleend door Vocaal Ensemble “Yadah”. Van harte bij U aanbevolen!

Zondag 2 Juni hoopt Ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. De kinderen van de Nevendienst luisteren dan naar het verhaal uit Johannes 14 vers 15-21. Wie ziet het? 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.’ Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: Deze week mochten wij het geboortekaartje van Barbera Cornelia Kooijman ontvangen. Robiene is geboren op 10 Mei 2019 en dochter van Hugo en Marianne Kooijman- van den Berg. Wij wensen deze ouders heel veel geluk en bidden voor Gods Zegen bij de opvoeding van Robiene. Ook een hartelijke felicitatie voor de grootouders. Tevens hebben wij het geboortebericht ontvangen van Louise. Kleindochter van Jaap en Corrie de Vos-Steenbergen. Dochter van Caroline en Ronald Bruijniks-de Vos en zusje van Oliver. Louise is geboren op 17 Mei 2019. Wij wensen deze ouders en grootouders heel veel geluk met de kleine Louise.

Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente.

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot, en op ’t nacht’ lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat. (JdH 7).

Pinksteren 2019 Op 9 juni hopen wij naast de gewone pinksterdienst weer de jaarlijkse Pinksterpraise te houden. Er worden vrijwilligers gevraagd om mee te helpen of iets te bakken bij de koffie. U kunt zich opgeven bij Bjorn van den Aardweg en Els Wensink.

De agenda voor de komende weken: maandag 27 mei: 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke.

Dinsdag 28 mei: 16.30 uur catechese groep 7 en 8. Woensdag 29 mei: 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur catechese 13-16 jaar. 19.30 uur repetitie Cantorij. 20.30 uur catechese 17-25 jaar.

Ten Slotte: Wil ik u namens de kerkenraad hartelijk groeten en Gods Zegen toewensen.

Toos Israel Biesheuvel. (Scriba)

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.