Zondag 7 April 2019 10.00 uur Drs. P. van Dam, Houten

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Dhr. en Mw. Belder aan de Gatsedijk met een hartelijke groet vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 11 vers 1-16.  “De Opwekking van Lazarus”. Het thema van de Prediking was “Meegaan met Jezus”.

Tomas zegt tegen de andere discipelen laten wij dan maar meegaan met Jezus om met Hem te sterven. Maar de dood heeft niet het laatste woord. De ziekte van Lazarus loopt niet uit op de dood. Maar tot Eer van God. Hoe kan een ziekbed nu tot Eer van God zijn. Als je midden in de misère zit snap je hier helemaal niets van. Jezus haast zich niet eens om naar zijn vrienden te gaan, maar wacht zelfs nog 2 dagen. Hij stelt het geduld van zijn leerlingen en vrienden op de proef. Zo kan God ook ons geduld op de proef stellen. God redt mensen door de dood heen. Jezus verslaat de dood door de opwekking van Lazarus. Jezus laat zo al een stukje van Gods Glorie zien. Op weg naar Pasen mogen ook wij zo met Jezus meegaan naar het kruis en de opstanding van onze Heer. Opweg naar een nieuw begin.

Komende zondag hoopt Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor te gaan. Wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 19 vers 9-19. Teruggeven Dit is de gelijkenis waarin de eigenaar van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers alsof het hun wijngaard is…

Omzien naar elkaarOok zijn er gemeenteleden die wachten op uitslagen van onderzoeken of onderzoeken moeten ondergaan. Ook zijn er gemeenteleden die een afscheid te verwerken hebben. Wij proberen als gemeente om jullie heen te blijven staan. God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd/ vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij/ zolang reeds mijn liefde vergezeld heeft. (NLB 899 vers 2)

Bericht van de Boekenmarkt: Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 6 april op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100+! Ook kunt u uw overtollige boeken inleveren tijdens de openingsuren.

Actie Kerkbalans: Per abuis zijn er geen bankrekeningnummers opgenomen in de brief. U kunt de bankrekeningnummers vinden op de omslag van het Hervormd Contact. Ook op de website onder het kopje Hervormd Contact: door een boekje te openen kunt u de bankgegevens vinden. Voor 9 april zullen de enveloppen weer bij u worden opgehaald. “Geef met Vreugde” Laat zien wat de Kerk U waard is.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 6 april: 09.00-12.00 uur De Boekenbus op het Kerkplein.

Maandag 8 april: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie Woensdag 10 april: 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-20.45 uur Repetitie Cantorij. Donderdag 11 april: 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Zaterdag 13 april: 16.00 uur Inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte: Namens de kerkenraad wil ik u een Hartelijke groet en Goede week toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.