Zondag 5 mei 2019: 10.00 uur Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland

De Bloemen van zondag 21 april gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. A.K. Bot, Vlasoever te Maasdam die uit het ziekenhuis thuisgekomen is.

De Bloemen van zondag 28 april gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar Vree-van Dongen die op 23 april jl. 55 jaar getrouwd waren. Namens onze gemeente wensen wij dit echtpaar nog vele jaren in gezondheid toe.

Paaskaars: Het restant van de “Paaskaars van 2018” is als dank voor alle inzet voor onze kerk naar Elly Snel aan de Hoeksedijk gegaan.

Afgelopen weken: Wij hebben mooie diensten met elkaar mogen beleven. Allereerst in de stille week waarin wij elke avond een vesperviering mochten bijwonen. Vieringen om tot inkeer en bewustwording te komen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Op Witte Donderdag mochten wij het Heilig Avondmaal vieren o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Een mooie ingetogen viering in gedachtenis met het Laatste Avondmaal dat onze Heer Jezus Christus had met zijn Leerlingen. Op Goede Vrijdag een stilte viering o.l.v. Mw. Janny Vree-van Dongen en met medewerking van onze Cantorij. “De kruisweg van Jezus” met het aangrijpende lied “Via Dolorosa” prachtig vertolkt door het koor. Op 1e Paasdag hebben wij de nieuwe Paaskaars in gebruik genomen.

In een dienst o.l.v. Ds. N. ten Napel. Een feestelijke dienst waarin het doorklonk “De Heer is Waarlijk Opgestaan”. Wij hoorden “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.”

Het Interkerkelijk koor “Sjofar” uit Dordrecht verleende hun muzikale medewerking. Wij mogen erop vertrouwen dat Jezus ook voor onze zonden aan het kruis geleden heeft. Ook al maken wij verkeerde keuzes in ons leven. Jezus Christus gisteren vandaag en heden blijft ons vergeving geven van al onze zonden. Op zondag 28 april hoorden wij hoe de discipelen niet konden geloven dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Vooral Tomas had moeite met wat zijn vrienden vertelden dat Jezus in hun midden was. Hij wilde eerst de wonden van Jezus zien om het werkelijk te geloven. Plotseling staat Jezus in hun midden. Hij wenst iedereen Vrede. “Mijn vrede is met jullie” zegt hij. In hoeverre verschillen de leerlingen van ons? Jezus veroordeelt Tomas niet en komt hem tegemoet in zijn twijfels. Zo komt ook Jezus ons tegemoet in onze twijfels. Het gaat niet om het bewijs van Jezus opstanding. Het gaat om de overtuiging door de Heilige Geest dat Hij de opgestane Christus is. Dat Hij onze opgestane Heer is.

De komende zondag hoopt Ds. W.H Hendriks bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 24:35-48 Veranderen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en ouderen die onze aandacht verdienen. Bericht van overlijden: Op 13 april ontvingen wij het bericht van overlijden van ons gemeentelid Mw. Sijgie Willempje (Sonja) Reedijk-van Eekelen in de leeftijd van 58 jaar. Op Goede Vrijdag is in een dienst van Woord en Gebed o.l.v. Ds. W. Hordijk uit ‘s-Gravendeel in onze kerk afscheid genomen van Sonja. Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Alg. Begraafplaats “De Essenhof” de Puttershoek. Sonja was al meerdere jaren ziek en leefde steeds meer naar haar afscheid toe. Het prachtige gedicht op de rouwbrief, door haarzelf geschreven, geeft weer hoeveel vertrouwen zij uit haar geloof putte. De laatste regels wil ik u niet onthouden: “Als ik op de drempel sta, mijn God, laat ik dan in Uw hand mijn hand mogen leggen, Dan zal mijn dood geboorte zijn.”. Wij wensen Piet de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij Sonja moeten missen.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 4 mei op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor een kleine prijs. De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam. Op 11 mei is de Boekenbus ook te vinden op de Voorjaars Rommelmarkt van 9-13 uur.

Speciaal voor onze jongeren: Woensdag 8 mei is er weer Knutselclub in het Ontmoetingscentrum Van 14.00 tot 15.00 zijn jullie allemaal met vriendjes of vriendinnen hartelijk welkom.

Rommelmarkt: Er worden nog helpers gevraagd voor de Rommelmarkt van 11 mei as U kunt zich opgeven bij Elly Snel tel: 078-6764169. Op 10 mei is de ophaalochtend van spullen gepland. Aanmelden tot 9 mei via 078-676 7188 of 078- 676 1696. Zaterdag 11 mei Voorjaarsrommelmarkt, geopend van

9-13 uur op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Verse koffie, thee en fris met heerlijk gebak, soep, een tosti of heerlijke boerenpannenkoek.  We zien u graag op 11 mei bij onze Voorjaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze kerk.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 4 Mei 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein, 19.00 uur gezamenlijke dodenherdenking vanuit de Tienvoet in Heinenoord. Maandag 6 mei 19.00 uur Gebedskring in de consistorie, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in het OC. Woensdag 8 mei 10.00.-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum, 19.30 -21.15 uur repetitie Cantorij. Donderdag 9 mei 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” 13.30-14.30 uur Kerk is open. Vrijdag 10 mei Ophaalochtend van de Rommelmarkt, Klaarzetten van de Rommelmarkt Zaterdag 11 mei 09.00-13.00 uur Grote Voorjaars Rommelmarkt.  Voor 16.00 uur Inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte: Namens de kerkenraad wil ik u allen een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.