28 april 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

28 april 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Mw. de Man-van der Sluis Trambaan te Maasdam met een hartelijke groet vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor wij lazen uit Ezechiël 33 vers 7-11 en Johannes 12 vers 20-33 waarin Jezus spreekt over zijn dood. Wij zijn op weg naar Pasen. Deze reis duurt 40 dagen. De weg is recht of krom maar vooral lang. Wij kunnen ons voorbereiden op dit feest door vooral in deze 40 dagen sober te leven. Zodat wij ons meer bewust worden van de weg naar het Kruis. Door niet alleen te zien maar vooral ook te horen en te voelen kunnen wij de kruisweg volgen. De dood heeft nooit het laatste woord. NLB-lied 469 vers 7: Maar kijk niet enkel met het oog dat al zo vaak een mens bedroog. Alleen wie luistert telkens weer die ziet Gods zoon, de lieve Heer.

Afgelopen zondag mocht ikzelf bij de bevestiging en intrede van Mw. Ds. Antje Groenendijk-Meindersma in de Eendrachtskerk in Zuid Beijerland aanwezig zijn. Wat een feestelijke dienst! De kerkenraad van Maasdam wenst mevr. Groenendijk Meindersma een gezegende tijd toe en welkom in de Ring Hoeksche Waard van de classis Delta.

Komende zondagen: Op zondag 21 april gaat Ds. R. ten Napel bij ons voor in een feestelijke Paasdienst, waarin wij mogen gedenken dat Onze Heer Jezus Christus is gestorven, begraven en na drie dagen opgestaan is uit de dood ter vergeving van onze zonden. Wat een rijkdom dat Hij alle zonde en schuld voor ons heeft weggedaan. Thema van deze dienst is: “Jezus Christus blijft dezelfde,

Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”. De dienst zal extra feestelijk zijn door de medewerking van “Sjofar” interkerkelijk Gospelkoor uit Dordrecht en Trompetspel door Jeroen Tempelman.

De kinderen van de Nevendienst luisteren naar het Paasverhaal uit Johannes 20 vers 1-18 Hulp krijgen Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood. Wij hopen met elkaar op een gezegende Paasviering. Ook zullen wij deze zondag de nieuwe Paaskaars in gebruik nemen en horen wie de oude Paaskaars uit onze gemeente mag ontvangen.

Op zondag 28 april hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. Het thema van deze dienst is op dit moment nog onbekend. De kinderen van de Kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 24:13-35.  In de war Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

 

Omzien naar elkaar: Zijn wij niet net als de Emmaüsgangers en zo druk met ons eigen leven dat wij vergeten naar elkaar om te zien? Achter in onze kerk hangt wekelijks een briefje met namen en adressen van mensen die u eens een kaartje of bezoekje kunt brengen, laten wij hen niet vergeten!

Er zijn meerdere zieken en rouwdragenden in onze gemeente. Laten wij alle zieken, rouwdragenden en ouderen opdragen in onze gebeden.

Wij ontvingen bericht van overlijden van Mw. Sonja Reedijk-van Eekelen op zaterdag 13 april. Nadere gegevens rondom de uitvaart ontbreken nog. Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Sonja die al zolang ernstig ziek was en verzorgd werd door onder andere haar man Piet is gestorven in de leeftijd van 58 jaar. Het adres van de familie Reedijk is Hazelaarstraat 68, 3297 XL  Puttershoek.

Agenda voor de komende weken: woensdag 24 april 10.00-12.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek, 19.45-20.45 Repetitie Cantorij, Donderdag 25 april 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan. 13.30-14.30 uur Kerk open. Woensdag 1 mei Inloophuis Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 repetitie Cantorij. Donderdag 2 mei 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” 13.30-14.30 Kerk Open Vrijdag 3 mei 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring zaterdag 4 mei 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein.

Ten slotte: Namens de Kerkenraad wil ik u Gezegende Paasdagen toewensen.

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.