17 april 2019 19.00 uur Vesperviering Oecumenische Kring in de Herv. Kerk Maasdam

18 april 2019 19.30 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek Viering “Heilig Avondmaal”

19 april 2019 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen m.m.v. “De Cantorij”  Goede vrijdag

Bloemen gingen zondag naar Mw. M. Goud-Rijsdijk uit Puttershoek ter bemoediging en met een sterkte wens vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor. Wij lazen uit Deuteronomium 30:

Vers 9 -14 en Lucas 10 vers 25-37 De gelijkenis van “De Barmhartige Samaritaan”. Jezus vertelt dit “Spiegelverhaal” als een wetsgeleerde vraagt: “Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen”. “Heb God lief en je naaste als jezelf” Wie is dan je naaste?  Is dat de Samaritaan? Of de Priester?

De gewonde naakte man is symbool voor ons mensen. Vaak geslagen en ziek of in nood. De Samaritaan dat is God die ons altijd te hulp zal komen in welke omstandigheden wij ook mogen verkeren. Laten wij nooit vergeten dat God ons vast houdt en dat je naaste iedereen is die op je pad komt, je buren je familie je collega’s. Jezus zegt: “Doe als die Samaritaan”. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Aanstaande zondag is het “Palmzondag” dan gaat Ds. F. Renes uit Puttershoek bij ons voor. De kinderen zullen weer Palmpaas-stokken maken. Zij horen het verhaal uit Lucas 19 vers 29 tot 40 over de Intocht in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Spaardoosjes: Denkt U er nog aan om deze laatste week de spaardoosjes te vullen? U kunt ze tijdens de dienst van 1e Paasdag inleveren in de kerk.

Omzien naar elkaar: Er zijn meerdere zieken in onze gemeente. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416-3)

De Boekenmarkt van zaterdag 6 april heeft het mooie bedrag van 150 Euro opgebracht. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie inzet ten goede van onze kerk.

Catechese: De kerkenraad is dankbaar dat Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel bereidt gevonden is een opstart te maken met de catechese er zijn 3 groepen op dinsdag van 16.15-17.15 groep 7 en 8 van de basisscholen en op woensdag van 19.15-20.15 groep 13 t/m 16 jaar en van 20.30-21.30 groep 16-25 jaar. Dit seizoen voor elke groep 4 maal. Wij hopen op een trouwe opkomst van alle jeugd. Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Deze week is de 2e bijeenkomst voor alle groepen.

Beamerteam: De Kerkenraad is dringend op zoek naar mensen die het Beamerteam willen ondersteunen en eventueel de leiding van deze groep op zich willen nemen. Jarenlang heeft Martijn Meuzelaar deze taak vervuld maar vanwege studie en werkzaamheden zal hij er deze zomer mee stoppen. Het zou fijn zijn als een aantal mensen zich willen aanmelden voor deze vacature. Als de groep wat groter wordt ben je ook niet zo vaak aan de beurt om te beameren en met het oog op de komende vakantieperiode zou het fijn zijn als de groep wat uitgebreid en ingewerkt is. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij de scriba of een van de kerkenraadsleden.

De Kerk Open: Met ingang van 4 april 2019 is ons kerkgebouw elke donderdagmiddag geopend vanaf 13.30-14.30 uur. Die middagen zal een van de kerkenraadsleden aanwezig zijn om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Ook bent u natuurlijk welkom om even van de stilte in ons mooie kerkgebouw te genieten, of de geschiedenis van dit gebouw eens nader te onderzoeken. Hartelijk Welkom.

Vespervieringen: Evenals andere jaren hopen wij in de week voor Pasen elke avond een korte Vesperviering te houden. Op maandag 15 april in de Geref. Kerk van Puttershoek. Op dinsdag 16 april in de R.K. Kerk te Puttershoek en op woensdag 17 april in de Hervormde Kerk van Maasdam. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur. De vespers worden georganiseerd door de Oecumenische Kring Maasdam/Puttershoek.

Kerkdiensten in de stille week: Naast bovengenoemde vespervieringen in de stille week hopen wij met elkaar op donderdag 18 april Witte Donderdag om 19.30 uur het “Heilig Avondmaal” te vieren o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek en op vrijdag 19 april 19.30 een stilte viering rondom Goede Vrijdag m.m.v. onze Cantorij o.l.v. Els in ’t Veld.

The Passion: Donderdag 18 april gaat een groep jongeren vanuit onze gemeente meelopen met “The Passion” in Dordrecht. Zo dicht bij huis moet je het een keer echt beleven! Fijn dat onze Jeugdouderlingen de mogelijkheid gerealiseerd hebben om dicht bij het kruis te mogen lopen.

Agenda voor de komende week: Maandag 15 april: 14.30 uurBijbelkring ’t Huys te Hoecke

19.00 uur Vesperviering Geref. Kerk Puttershoek. Dinsdag 16 april:16.30-17.15 Catechese groep 7-8+ 19.00 uur Vesperviering RK Kerk te Puttershoek. Woensdag 17 april: 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.00 uur Vesperviering Herv. Kerk Maasdam 19.15-20.15 Catechese 13 tot 16 jaar 19.45-20.45 uur repetitie Cantorij.20.30-21.30 uur catechese 16-25 jaar Donderdag 18 april: 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. 13.30-14.30 De Kerk is open. 19.30 uur Witte Donderdag: Viering Heilig Avondmaal o.l.v. Ds. T. Meijer. Vrijdag 19 april: 10.15-11.45 uur Vrouwenbijbelkring 19.30 uur Stilte Viering Goede Vrijdag o.l.v. Mw. J.W. Vree-van Dongen m.m.v. “De Cantorij”.

Ten slotte: Namens de kerkenraad wil ik u een goede “Stille Week” toewensen.

Ga, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop.  (NLB 440 1-2)
Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.