Zondag 31 maart 2019: 10.00 uur Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Petra Commijs die afgelopen week een operatie heeft ondergaan. Wij wensen Petra en haar familie heel veel sterkte toe.

Afgelopen zondag ging Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel bij ons voor wij lazen uit Mattheus 6 vers 1-9a en 14-21. “Less is More” Wij willen graag als wij iets goeds doen, gezien worden door anderen. Jezus waarschuwt zijn volgelingen “doe niet iets voor een ander om bewonderd te worden”. Doe al deze dingen onopvallend. Mensen zullen het niet zien maar de Vader in de Hemel ziet het wel. Minder bewondering van mensen is Meer bewondering bij God. In onze maatschappij moeten alle zaken van Godsdienstigheid achter de voordeur blijven. Een ander moet er vooral geen last van hebben. Onze maatschappij moedigt niet aan om te vasten, te bidden en te geloven.

Vasten wij nog wel in onze tijd? Als je vast wordt je leger in jezelf om dichter bij God te komen.

Vasten wordt altijd in combinatie met bidden gedaan. Mensen kunnen gaan vasten om God te zoeken. Het gebed ondersteunt de zoektocht naar God. Vasten is leren nee te zeggen tegen jezelf.

Nu even geen eten in solidariteit met mensen die geen eten hebben. Ook in solidariteit met Jezus wat Hij allemaal voor mij gedaan heeft door voor onze zonden aan het kruis te sterven.

Er is er een die borg staat voor de blijvende waarde: Jezus biedt WEL garantie voor de toekomst. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondag gaat Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. De kinderen van de kindernevendienst luisteren deze zondag naar het verhaal uit

Lucas 15 vers 11-32. Vergeven Het is feest als de verloren zoon thuiskomt. Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar voor dat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is of de oudste zoon dat ook kan. 

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Laten wij alle zieken en rouwdragenden opdragen in onze gebeden en eens een kaartje sturen. Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht. (Gez. 437 LBK)

Actie Kerkbalans: Deze week worden de enveloppen rondgebracht voor de actie kerkbalans.

Per abuis zijn er geen bankrekeningnummers opgenomen in de brief. U kunt de bankrekeningnummers vinden op de omslag van het Hervormd Contact. Ook op de website onder het kopje Hervormd Contact door een boekje te openen kunt u de bankgegevens vinden. Voor 9 april zullen de enveloppen weer bij u worden opgehaald. “Geef met Vreugde” Laat zien wat de Kerk U waard is.

Afhalen Paaskaarsen: zaterdag 30 maart en maandag 1 april tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen de bestelde huis-paaskaarsen afgehaald en afgerekend kunnen worden in de Kerk.

Bericht van de Boekenmarkt: Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 6 april op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met heel veel boeken in allerlei genres voor mensen van 0-100+! Ook kunt u uw overtollige boeken inleveren tijdens de openingsuren.

Vespervieringen: Evenals andere jaren hopen wij in de week voor Pasen elke avond een korte Vesperviering te houden. Op maandag 15 april in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. Op dinsdag 16 april in de R.K. Kerk te Puttershoek en op woensdag 17 april in de Hervormde Kerk van Maasdam. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 30 maart 08.30 uur Kerkschoonmaak ,Maandag 1 april 08.30 uur Kerkschoonmaak. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in het Ontmoetingscentrum. Woensdag 3 april 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum 19.45-20.45 repetitie Cantorij. Donderdag 4 april 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. Vrijdag 5 april 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring. Zaterdag 6 april 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein.

Ten Slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.