Zondag 24 maart 2019: 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel

De Bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. I. Middelkoop-Kruithof.

Afgelopen zondag ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Het was “Biddag voor Gewas en Arbeid”. Wij lazen uit Lucas 11 vers 1-13. “Het Gebed”. De tekst van de prediking kwam uit het laatste gedeelte: “De Vader geeft je zijn Heilige Geest”. Wat doen wij met hetgeen wij horen in de kerk. Denken wij dat God wel zal doen wat wij bidden? Doen wij daar ook zelf iets aan? De discipelen vragen: “Leer ons Bidden”. Wat valt er te leren? Waarom zou God naar mij luisteren op alles waarvoor ik bid? Als wij bidden om een Zegen betekent dat niet dat wij achterover kunnen leunen en niks doen. God zal een mens die om hulp vraagt nooit laten staan. Wie bidt krijgt van God een taak. God laat ons nooit weten hoe het zal gaan. Hij stelt zich wel verantwoordelijk voor ons. Wij zijn een werktuig in de handen van God. Als wij met God in gesprek gaan, gaat Hij met ons aan de slag. Wij moeten bidden en zelf aan de slag gaan. God heeft een plan met ons leven. Wij mogen onze gaven inzetten die God ons geeft. Want wat God wil daar gaat het om. Bidden is zoeken naar de Geest van God die ons gegeven wordt door zijn Zoon Jezus Christus. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag zal Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel bij ons voor gaan. De kinderen van de kindernevendienst luisteren deze 3e zondag in de 40-dagentijd naar: Lucas 13 vers 1-9. Geduld 
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft. Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

Omzien naar elkaar: Er zijn nog meerdere zieken in onze gemeente en mensen die bezig zijn met onderzoeken of wachten op onderzoeken en of uitslagen van onderzoeken.

Wilt u onze zieken opdragen in uw gebeden en stuur eens een kaartje of pleeg een telefoontje.

Aktie Kerkbalans: Deze week worden de enveloppen rondgebracht voor de Aktie Kerkbalans. Later dan u van ons gewend bent. De komende week wordt ook uw antwoord weer opgehaald. “Geef met liefde voor instandhouding van onze kerk”. Juist in deze periode is uw gift meer dan welkom om alle onkosten te kunnen dragen. Laten wij met elkaar laten zien wat onze kerk ons waard is!

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want Uw woord maakt Uw wegen bekend. (Opw. 249)

Kerkschoonmaak Er worden mensen gezocht om de kerk schoon te maken. Zaterdag 30 maart worden sterke mannen gevraagd voor het zware en klim werk. Maandag 1 april worden mensen gevraagd om de gebruikelijk poets werkzaamheden te verrichten. We hopen beide dagen om 8.30 uur te starten. Voor de inwendige mens zal goed gezorgd worden. Aanmelden bij onze kosters, Alie Zilverschoon en Rook de Vlaming.

Ophaalochtend Rommelmarkt Voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 11 mei a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 29 maart, meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden via tel. 676 7188 of tel. 676 1696. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kunnen we goed gebruiken.

Agenda voor de komende week: Maandag 25 maart 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie

Woensdag 27 maart 10.00-12.00 uur Inloopochtenden Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek

19.45-20.45 Repetitie Cantorij Donderdag 28 maart 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”. Vrijdag 29 maart Ophaalochtend spullen voor de Rommelmarkt. Zaterdag 30 maart 08.30 Kerkschoonmaak.

Ten slotte: Namens de kerkenraad mag ik u een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Toos Israel Biesheuvel.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.