Zondag 17 maart 2019: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot Lisse Themadienst Biddag voor Gewas en Arbeid

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. R. van de Berg-Barendregt.

Afgelopen zondag ging Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor. Wij mochten luisteren naar schriftlezingen uit Exodus 20: 1 – 17  “De Tien Geboden” en Johannes 2: 13 – 22. “De Tempel Reiniging”. Rembrandts tekening van de tempelreiniging welke op de beamer vertoond werd.

Aan de uitgang werden de zg. “spaardoosjes” weer uitgedeeld. Wij sparen dit jaar voor een kinderproject in Rwanda “Geliefd Kind” voor kinderen die hun ouders verloren hebben aan aids.

Komende zondag hoopt Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor te gaan in een themadienst met de nadruk op Biddag voor Gewas en Arbeid. Tevens zal deze zondag de Biddagcollecte worden gehouden. U kunt uw gaven ook overmaken op de bankrekening van ons CVK. NLINGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit

Lucas 9 vers 28-36 Wakker worden! Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval wakker moeten worden.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Het is fijn als wij zo nu en dan een kaartje of berichtje sturen naar onze broeders en zusters. Wij wensen al onze zieken en ouderen in onze gemeente Gods nabijheid en troost toe.

Geen duister zal je overvallen, er is een licht dat eeuwig brandt. Duizenden doden kunnen vallen, –

jij blijft geschreven in Gods hand. (NLB 91A)

Kerkvervoer Met ingang van 24 maart is er een rooster voor het kerkvervoer geregeld. Als gemeenteleden behoefte hebben aan vervoer van en naar de kerk kunnen zij contact opnemen met Jantina de koning-Zilverschoon tel: 078-6475769.

Kerkschoonmaak  Er worden  mensen gezocht om de kerk schoon te maken. Zaterdag 30 maart worden sterke mannen gevraagd voor het zware en klim werk. Maandag 1 april worden mensen gevraagd  om de gebruikelijk poets werkzaam heden te verrichten. We hopen beide dagen om 8.30 uur te starten. Voor de inwendige mens zal goed gezorgd worden. Aanmelden bij onze kosters, Alie Zilverschoon en Rook de Vlaming.

Agenda voor de komende week: maandag 18 maart 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke, 19.00 uur Moderamenoverleg, 20.00 uur Ouderlingenoverleg. Woensdag 20 maart 10.00-12.00 inloophuis Gez. Kerken in de RK te Putterhoek, 19.45-20.45 repetitie Cantorij. Donderdag 21 maart 10.00-12.00 uur “Inloop Achter de Plataan”. Vrijdag 22 maart 10.15-11.45 uur Vrouwen Bijbelkring.

Tenslotte: Wij mochten de kerk zondag verlaten nadat wij het volgende lied gezongen hadden :

Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen, van hier, uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op Uw woord. Om daar in genade Uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. (NLB 425) In dit vertrouwen mogen wij de nieuwe week ingaan Namens de Kerkenraad Toos Israel-Biesheuvel.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.