Zondag 10 maart, 10.00 uur Drs. P. van Dam uit Houten

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke groet en sterkte wens naar Jantina de Koning-Zilverschoon.

Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Wij lazen uit Mattheus 16 vers 13

-28. In dit schrift gedeelte vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?” Hij wil weten wie Jezus is voor de mensen. Hij vraagt ook “Wie ben ik voor jou?”

Wat zeggen wij? Wie is Jezus voor ons?  Wie Jezus wil volgen moet zijn of haar kruis opnemen en dragen achter Jezus aan. Het kan soms best lastig en zwaar zijn maar Jezus heeft het zwaarste kruis gedragen door zijn leven voor onze zonden te geven. In dit vertrouwen mogen wij op weg gaan naar het Paasfeest. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor te gaan. Het zal geen themadienst zijn zoals elders vermeld is deze wordt nl. op 17 maart gehouden gelijk met Biddag voor Gewas en Arbeid. De kinderen van de Kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 4 vers 1-13.

Kiezen Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige.

Omzien naar elkaar Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen hangen wekelijks achter in de kerk Laten wij iedereen opdragen in onze gebeden.

O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart, door U geleid met liefde zijn vervuld. (NLB 836 vers 1)

De boekenbus van zaterdag 2 maart heeft € 100 Euro opgebracht. Ondanks de voorjaarsvakantie een mooie opbrengst. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank hiervoor.

Aktie Kerkbalans: De komende weken hopen diverse vrijwilligers in de gemeente rond te gaan voor de Aktie Kerkbalans.  Het thema dit jaar is “Geef voor je Kerk”. Geef met vreugde voor de instand-houding van onze kerk.

Biddag voor Gewas en Arbeid: Op zondag 17 maart hopen wij de jaarlijkse biddag te houden.

In tegenstelling tot andere jaren worden er geen envelopjes verspreid middels het Hervormd Contact. U kunt uw biddag gaven ook overmaken op de bankrekening van onze kerk.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 9 maart uiterlijk 16.00 uur Kopij voor het Hervormd Contact inleveren. Maandag 11 maart 19.00 gebedskring in de Consistorie. Woensdag 13 maart 10.00-12.00 Inloophuis Gez. en in de RK Kerk te Puttershoek 19.45-20.45 Repetitie van de Cantorij. Donderdag 14 maart 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”.

Tot Slot wil ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en een goede week toewensen.

God opent hart en oren, opdat wij in geloof Zijn roepstem zouden horen, voor andere stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan. (NLB 313 vers 2)

Toos Israel-Biesheuvel

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.