Zondag 3 maart 2019: 10.00 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek

De Bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. G. Jabaaij-Grooters in Puttershoek.

Afgelopen zondag: Ging Ds. G.J. Robbemond uit Oud-Beijerland bij ons voor. Met elkaar hoorden wij de schriftlezingen uit Jesaja 55 vers 1-5 en de evangelielezing uit Marcus 6 vers 30-44.

Het welbekende verhaal van de wonderbare spijziging ofwel 5 Broden en 2 Vissen.

Het is een voorbeeld van leren breken en delen van wat wij hebben. Wij worden wel de wereld ingezonden maar mogen altijd weer de weg terugvinden naar de Bron van het Leven. Terug naar degene die jou de wereld in zendt. Zo mogen wij rust vinden in Gods Huis met gebed en zang. Wij mogen altijd terugkomen bij God. Wij zijn allemaal leerlingen van Jezus zelf. Hebben wij tijd om stil te staan en de rust te vinden bij Jezus? Laten wij eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken en dan bij God de rust vinden. Voor Jezus hoor je erbij hij steekt zijn handen uit naar ons en vraagt niet wat er allemaal aan ons ontbreekt. Maar wat wij wel hebben. Jezus denkt in oplossingen en niet in onmogelijkheden. Hij vormt kleine groepjes en geeft iedereen te eten van de 5 broden en 2 vissen. Hij zet zich ervoor in om te doen wat mogelijk is. Er komt een overvloed uit voort.

Laten wij voor elkaar brood en wijn zijn door te doen wat mogelijk is op onze weg. Laten wij leren delen met Jezus mee. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: Gaat Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Het is de 1e lijdenszondag.  Wij bidden met elkaar voor een gezegende dienst. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 6 vers 39-49. Wat zie jij in de spiegel? Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl je zelf een balk in je oog hebt. Voor onze jeugd is er op Woensdag 6 maart weer de knutselclub van 14.00 -15.00 uur Komt allen en vraag vriendjes of vriendinnetjes mee te gaan het is ontzettend leuk en gezellig.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden in onze gemeente.

Laten wij hen niet vergeten een eens een kaartje sturen of bezoekje brengen.

Aktie Kerkbalans: De komende weken hopen diverse vrijwilligers in de gemeente rond te gaan voor de Aktie Kerkbalans.  Het thema dit jaar is “Geef voor je Kerk”. Geef met vreugde voor instandhouding van onze kerk.

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen: Tot en met zondag 3 maart as. De bestellijst ligt achter in de kerk, voor vragen kunt u terecht bij de koster, Rook de Vlaming.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 maart op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur

Agenda voor de komende week: Maandag 4 maart: 19.30 uur Kerkenraadsvergadering. Woensdag 6 maart 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 Knutselclub in het Ontmoetingscentrum 19.45-20.45 Repetitie Cantorij. Donderdag 7 maart 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. Vrijdag 8 maart 10.15-11.45 vrouwenbijbelkring Zaterdag 9 maart inleveren kopij Hervormd Contact voor 16.00 uur.

Tenslotte: Wil ik u namens de kerkenraad een Goede Week en Gezegend weekend toewensen.

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand: Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed!  Leer mij slechts het heden dragen met een rustige kalme moed! (NLB 913-1)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.