Zondag 17 februari: 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland dienst voor mensen met een beperking Koffiedrinken na de dienst.

De bloemen gingen afgelopen zondag als teken van groet en hartelijke dankzegging voor de vele jaren waarin hij deel uitmaakte van het bestuur van ons ontmoetingscentrum, als penningmeester, naar Dhr. B. van Rookhuijzen.

Afgelopen zondag hadden wij een gezinsdienst o.l.v. Mw. H. van Dam Pietersen uit Utrecht.

Het was eens anders dan anders. De voorganger besteedde veel tijd aan de kinderen, waardoor het een echte gezinsdienst was. Met de stoelendans in de kerk zat de sfeer er goed in. Nadat Hester van Dam op de kansel begon met haar overdenking, ging zij toch weer naar beneden om een gesprek te houden met de kinderen en zo de uitleg over het verhaal van Esther, Mordechai en Haman met de kinderen op gelijk niveau te bespreken. Het thema “Wat is je Plaats” kwam van begin tot einde goed uit de verf. Je mocht op een andere plaats in de kerk gaan zitten dan je gewend was. Tevens met stoelendans kon je zoeken naar “Wat is je Plaats”. Zo ook Esther in het verhaal, wat was haar plaats? Gelukkig luisterde koning Ahasveros naar koningin Esther en viel Haman in zijn eigen val.

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor uit de Open Hof Kerk van Oud-Beijerland bij ons voor te gaan. Vanaf eind januari is Ds. Verschoor onze consulent tijdens deze periode. Het thema van de dienst is “Niemand wordt als held geboren” Het is een aangepaste dienst voor mensen met een beperking met medewerking van het kinderkoor “Een vrolijk geluid”. Wij zullen weer de verhalen van Esther horen. Omzien naar elkaar: Afgelopen week ontvingen wij bericht van overlijden van Dhr. Hendrik Cornelis den Haan uit St. Philipsland. Vader van Fenny den Haan en opa van de kinderen Prosman. Fenny’s vader mocht 72 jaar worden. De begrafenis heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. Wij wensen Fenny en de kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dat God hun met Troost en Kracht mag omringen dat bidden wij dit gezin en de familie den Haan toe.

Tevens ontvingen wij zaterdagavond bericht van overlijden van Dhr. Wilco den Hoed op de leeftijd van 61 jaar. Hij was een halfjaar ernstig ziek een halfjaar waarin hij en zijn gezin echt alles gegeven hebben om te overleven. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. De ziekte was te sterk om te overwinnen. Wilco zal vanuit de Kerk van Maasdam begraven worden in een dienst die op zaterdagmorgen om 09.30 uur plaats zal vinden. De begrafenis is gepland om ongeveer 11.00 uur in Puttershoek waarna de familie terugkeert naar het ontmoetingscentrum in Maasdam voor de condoleance. Wij wensen Stephanie, Bart en Laura Gods Troostende nabijheid toe voor nu en de komende tijd.

Verder zijn er meerdere zieken in onze gemeente.

Maar gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad bedreigt uw woning: gij hebt tot schild en tegenweer de allerhoogste koning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden. (NLB Ps91-5).

Uitnodiging classicaal college voor de Visitatie: Op maandag 18 februari 2019 wordt een inloopspreekuur gehouden van 19.00 tot 20.00 waarin gemeenteleden in gesprek kunnen met de visitatoren. U kunt alles kwijt dat u van belang acht rondom de situatie waarin onze gemeente momenteel verkeert. Eventueel kunt u ook een schriftelijke reactie achterlaten. Het inloopspreekuur vindt plaats in ons Ontmoetingscentrum. De visitatoren zijn Ds. J.H. Smeets en Dhr. P.N.G.C. Schakel.

U bent van harte Welkom.

De opbrengst van de boekenmarkt van Zaterdag 2 februari In de boekenbus werd verkocht voor € 190,- De opruiming in het OC verkochten we voor € 125,80 Samen is dat € 315,80
Hartelijk dank voor de geboden hulp om de boeken heen en weer te sjouwen!
Natuurlijk ook dank aan de kopers en Boekenmarktvrijwilligers.

 

Ophaalochtend spullen Rommelmarkt

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.