Zondag 10 februari 10.00 uur Mw. H. van Dam-Pietersen uit Utrecht, Themadienst

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Dhr. Flip Blanker als dank voor zijn jarenlange inzet voor ons Ontmoetingscentrum. Hij heeft kortgeleden het stokje overgedragen aan Dhr. Bram Peet.

Afgelopen zondag ging onze oud-predikant Ds. D. Smink uit Alblasserdam bij ons voor. Samen mochten wij het “Heilig Avondmaal” vieren. De verkondiging kwam uit Mattheus 25: vers 1-13. Het verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Wij mochten horen dat ook al behoren wij tot de dwazen wij nooit te laat zijn om “olie” te verzamelen om onze lamp brandend te kunnen houden. Zoals de 5 wijze meisje hun olie niet wilden delen met de 5 dwaze meisjes is het ook niet mogelijk je geloof aan iemand anders te geven. Je kunt het wel met elkaar delen maar ieder moet zijn geloof vinden en opbouwen. Iedereen moet zelf “olie” verzamelen en mag erop vertrouwen dat hij dan toegang krijgt tot het bruiloftsfeest. Onze Heer Jezus Christus is namelijk voor onze zonden aan het kruis gestorven.

U kunt de dienst terugluisteren op: www.kerkdienstgemist.nl

’s-Middags hebben wij weer ons vertrouwde zanguurtje gehouden o.l.v. Mw. Fenny den Haan.

Met een kleine groep gemeenteleden hebben wij een uur lang uit volle borst gezongen. Het zou fijn zijn als er meerdere gemeenteleden zich een volgende keer aansluiten voor het zanguurtje. Een ieder mag zijn of haar liederen opgeven om met elkaar te zingen.

Komende zondag hoopt Mw. H. van Dam Pietersen uit Utrecht bij ons voor te gaan. Het is dan een themadienst georganiseerd voor en door onze jeugd. Het thema van de verkondiging is: “Wat is je plaats” Dit naar aanleiding van de schriftlezingen uit Esther 5 en 6. Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. En Haman mag het uitvoeren…  Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. De collecte aan de uitgang zal deze week zijn voor Stichting “De Hoop” uit Dordrecht. Van harte bij u aanbevolen!

Omzien naar elkaar: Afgelopen week heeft de uitvaart plaatsgevonden van Mw. Aletta Hendrika Besseling. In de dienst van afgelopen zondag hebben wij haar herdacht. Wij bidden de familie Gods troostende nabijheid toe. Mw. Besseling mocht 97 jaar worden.

Zieken in onze gemeente: Ouderling Henk Kwakernaat is gelukkig na een korte ziekenhuis opname weer thuis. Hier zal met de nodige medicatie en aandacht verder gewerkt moeten worden aan zijn herstel. Van Wilco den Hoed hoorden wij dat hij wederom opgenomen is vanuit Rijndam Revalidatie in het Erasmus MC. Zijn situatie is nog steeds zeer zorgelijk. Kees van Herwaarden is opgenomen in het ziekenhuis in Maastricht waar hij als u dit leest een operatie heeft ondergaan. Tevens zijn er in onze gemeente meerdere gemeenteleden die wachten op onderzoek en of uitslagen. Stuur eens een kaartje of pleeg een telefoontje. Wilt u onze zieken en ouderen in onze gemeente gedenken in Uw gebeden? Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou Zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. (NLB 416:2).

De opbrengst van de boekenmarkt van Zaterdag 2 februari In de boekenbus werd  verkocht voor € 190,- De opruiming in het OC verkochten we voor € 125,80 Samen is dat € 315,80
Hartelijk dank voor de geboden hulp om de boeken heen en weer te sjouwen!
Natuurlijk ook dank aan de kopers en Boekenmarktvrijwilligers.

De agenda voor de komende week: Zaterdag 9 februari uiterlijk 16.00 Kopij voor het Hervormd Contact inleveren. Maandag 11 februari 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke, 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 13 februari 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-20.45 repetitie cantorij. Donderdag 14 februari 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan”.

Tot Slot: De Heer verschijnt te middernacht, Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil. Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet? (NLB 751 vers 1-4). Namens de kerkenraad wil ik u een goede week en een gezegend weekend toewensen. Toos Israel-Biesheuvel.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.