27 januari 2019 Maasdam: 10.00 uur Prop.mw. C.E. Bakker Sommelsdijk

De bloemen: gingen met een Hartelijke Groet naar Mw. I. den Boer-Lanser.

Afgelopen zondag: ging Dhr. J Kranendonk uit ’s-Gravendeel bij ons voor. Wij mochten een groot gedeelte uit de z.g. “Bergrede” horen, waarin Jezus zijn discipelen, de menigte, maar ook ons onderwees. Dit is een toespraak die zijn weerga niet kent. Een zeer zuivere toespraak. Jezus gaat ervan uit dat wat hij spreekt ook door ons gedaan wordt. Wij zijn net als zijn discipelen geroepen om Jezus te volgen. Mensen die Jezus volgen hebben een andere levenshouding. Mensen die Jezus volgen veranderen van binnenuit. Als wij veranderen van binnenuit kunnen wij impact hebben op de wereld om ons heen. Zoals zout en licht verandering in het leven kunnen brengen.

De “Bergrede” is een oproep om Jezus te volgen in je leven. Je bent helemaal afhankelijk van Zijn Goedheid. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Zondagmiddag was er een Oecumenische dienst met de gezamenlijke kerken in de Herv. Kerk van Puttershoek. De dienst werd voorafgegaan door koffie en thee met elkaar te drinken en elkaar nader te ontmoeten. Het thema van de dienst was “Recht voor ogen” uit Deuteronomium 16 vers 20.

Wij bidden voor recht voor allen, waar ook ter wereld “Recht en niets dan het Recht”. Deze dienst is terug te luisteren op www. Kerkomroep.nl/Puttershoek/Hervormde gemeente.

Komende zondag: gaat Prop.mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Ester 3. Macht en vrijheid Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien. Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.

Omzien naar elkaar:

Wat ook het leven brengt, Hij is nabij. ’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht, Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij. (ELB 185-4)

Agenda voor de komende week: Maandag 28 januari: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie.

Woensdag 30 januari: 10.00-12.00 uur inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45 uur repetitie van de Cantorij. Donderdag 31 januari: 10.00-12.00 uur inloop “Achter de Plataan”.

Zaterdag 2 februari: 09.00-12.00 Boekenbus “Stap in de wereld van Boeken” op het kerkplein.

Tenslotte: Namens de kerkenraad wil ik u allen een fijne week en gezegend weekend toewensen.

Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen, neem zijn gebod getrouw in acht, ’t wordt eindlijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet. (Gez. 429: vers 3) Toos Israel Biesheuvel (scriba).

 

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.