20 januari 2019 10.00 uur Dhr. J. Kranendonk uit ’s Gravendeel 17.00 uur in de H.K. van Puttershoek viering met de Oecumenische Kring

De Bloemen: van afgelopen zondag gingen ter bemoediging naar Dhr. Wilco den Hoed die opgenomen is in Rijndam Revalidatie Westersingel te Rotterdam.

Afgelopen zondag werd de dienst geleid door Ds. Donkersloot uit Ridderkerk. Wij namen afscheid van Diaken Mw. Hilda van Bennekom-Both en de volgende broeders mochten in het ambt worden bevestigd. Dhr. Bas Knaape als Diaken, Dhr. Henk Kwakernaat als Ouderling, Dhr. Peter de Koning als Ouderling-Kerkrentmeester en Dhr. Hennie de Winter als Ouderling-Kerkrentmeester. De Kerkenraad is dankbaar dat deze broeders de roepstem van God gehoord hebben en hun taak in onze gemeente op zich willen nemen. Tijdens de prediking hoorden wij het verhaal van Jakob die door zijn oom Laban werd bedrogen met Lea. Ook wij kunnen worden bedrogen. Door goed in iemands ogen te kijken kunnen wij dit wellicht voorkomen. De ogen zijn nl de spiegel van de ziel. En als Gods Geest je leidt is dit te zien. Door Jakobs verliefdheid op Rachel was hij verblind. Zo verblind dat hij niet eens merkte dat zijn oom Laban hem Lea gaf om mee te slapen. Dat kan liefde dus met ons doen, verliefdheid is net als een verslaving je merkt niet meer waar het echt om gaat. Als het moeilijk wordt gaan wij op zoek naar God. Dit mogen wij allemaal uit eigen vrije wil doen. Trek je schouders recht en kijk iedereen recht in de ogen. God zal je dragen en geef hem jezelf zoals hij zich aan jou geeft. Wilt u de dienst terugluisteren dan kan dit op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Dhr. J. Kranendonk uit ’s-Gravendeel om 10.00 uur bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst komst uit: Ester 2 vers 1-17 Jij bent het!  Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen allerlei meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.

Er is om 17.00 uur een oecumenische dienst in de Ned. Herv. Kerk te Puttershoek. Het is de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van “De week van gebed voor de eenheid van kerken ”. Ds. A. v.d. Berg is de voorganger met lectores pastor Geurts, ds. F. Renes en mw.  Janny Vree.  Het thema is “Recht voor ogen” n.a.v. Deuteronomium 16, 11-20. Iedereen is van harte welkom.

Omzien naar elkaar: Willen wij alle zieken gedenken in onze gebeden. Een kaartje of berichtje wordt zeer op prijs gesteld. De briefjes met namen en adressen hangen wekelijks achter in onze kerk.

O God, die droeg ons voorgeslacht In nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis! (NLB 90a -1)

Agenda voor de komende week: Maandag 21 januari: 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg. Woensdag 23 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. Donderdag 24 januari 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan” 19.30 uur Evaluatie Evensong 2018 in Mijnsheerenland. Vrijdag 25 januari 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring

Tenslotte: Wil ik u namens de kerkenraad een gezegende week toewensen. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (ELB 218-2) Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.