30 december 2018 10.00 uur Dhr. P. Reedijk uit Puttershoek

31 december 2018 19.30 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel – Oudejaarsdienst

 

6 januari 2019 10.00 uur Drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk

 

De bloemen gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar A. in ’t Veld-Groeneveld vanwege het feit dat zij afgelopen zondag precies 60 jaar getrouwd waren. Op 15 december was het echtpaar J. Vermeulen-Nouwen 40 jaar getrouwd.  Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag ging Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Ruth 1. Het verhaal van Naomi en Ruth. Hoe Naomi met haar buitenlandse schoondochters terug wil keren uit Moab naar Bethlehem. Ruth gaat met Naomi mee. Uw land is mijn land Uw God is mijn God. Vol verwachting op weg naar Bethlehem. Zijn wij ook zo op weg naar Bethlehem? Kijken wij ook uit naar het kerstkind?

Komende zondagen: De komende weken hebben wij verschillende vieringen op onze agenda staan.

De juiste data met aanvangstijden kunt u elders in dit blad vinden.

Zondag 23 december hoopt bij ons Dhr. Klink uit Ouddorp voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt deze week uit Lucas 1 vers 39-45 Ontmoeting: Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden. Op maandag 24 december hopen wij met elkaar de kerstnachtdienst te vieren o.l.v. Mw. E. Kleinjan het thema van deze dienst is: “Het wordt kerst, God is dichtbij” Onze cantorij en Diva o.l.v. Els in ’t Veld zullen hun medewerking verlenen. Dinsdag 25 december zullen wij in de morgendienst het kerstfeest van de kindernevendienst vieren. Voorganger is Ds T. Meijer.

Het project van de kindernevendienst wordt afgesloten met lezingen uit Lucas 2 vers 1-20.

Lichtpunt Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt. Zondag 30 december hoopt Dhr. P. Reedijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt wederom uit Lucas 2 vers 25-40 Simeon en Hanna Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou. Op maandag 31 december hebben wij onze oudejaarsviering o.l.v. Ds. R. ten Napel uit s- ‘Gravendeel. Zondag 6 januari 2019 hoopt Dhr. van Schouwen uit Honselersdijk bij ons voor te gaan. Het verhaal van de kindernevendienst komt dan uit Mattheus 2 vers 1-12 Stralende ster Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren! Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

Bericht van overlijden: Afgelopen week hebben wij bericht van overlijden ontvangen van ons gemeentelid Mw. Elisabeth den Boer-van Maanen op de gezegende leeftijd van 96 jaar.

De laatste jaren woonde Mw. den Boer in Puttershoek in “de Wijk van je Leven”. Heel jong is Mw. den Boer reeds weduwe geworden en stond zij alleen voor de opvoeding van haar kinderen.

Op zaterdag 15 december is Mw. den Boer begraven op de begraafplaats in Puttershoek.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe. Ook de troostende woorden op de voorkant van de rouwbrief zijn goed om te onthouden: “Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt”. Veel sterkte voor alle nabestaanden.

Omzien naar elkaar: Wij denken dan aan de volgende zieken in onze gemeente. Voor alle hier genoemde zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.  Ook vragen wij uw gebeden voor diegene die niet genoemd zijn maar wel zorgen hebben rondom ziek zijn of rouw dragend zijn. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. Er is weer nieuwe hoop: Hij noemt u zijn beminden, in ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop. NLB 440-2.

Agenda voor de komende periode: Vrijdag 21 december 19.45 uur repetitie Cantorij, woensdag  26 december 16.00 uur Kerstdiner in het OC. Zaterdag 5 januari De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zondag 6 januari na de kerkdienst koffiedrinken met Nieuwjaar wensen.

Zo mogen wij op weg gaan naar het kerstfeest en het nieuwe jaar. Voor alles hierboven aangekondigd geldt “Deo Volente”. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven dromen.

Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat Zijn rijk zal komen.

Namens de kerkenraad wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toe.

Hartelijke Groet Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.