Zondag 9 December 2018 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de kerk

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Lien Blanker-in ’t Veld met een van Harte Beterschap en sterkte wens namens onze gemeente.

Afgelopen zondag: was de 1e zondag van Advent, de tijd van uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Onze voorganger was Ds. J.W. van de Bosch uit Aalsmeer. Samen hebben wij het verhaal van Jozef gelezen uit Genesis 41 vers 1-14 en Handelingen 2 vers 16-21.

Zoals Jozef uit de “Put” verkocht werd als slaaf aan Egypte en zoals Jozef uit de gevangenis “Put” werd bevrijd door de dromen van de Farao uit te leggen,  zo mogen wij erop vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus ons uit onze “put” kan bevrijden.

Komende zondag: Hopen wij met elkaar het “Heilig Avondmaal” te vieren. Onze voorganger deze morgen is Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. In de middag willen wij zoals gebruikelijk een zanguurtje houden in onze kerk. De aanvang is 16.00 uur.

Het thema van de kindernevendienst voor deze zondag komt uit: Lucas 3 vers 1-6. Een nieuw begin 
Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Afgelopen week: Hebben wij in een rouwdienst afscheid genomen van onze ouderling Kerkrentmeester Leo den Boer. Vele jaren was Leo ondanks zijn handicap onze administrateur. Een zeer betrokken zorgvuldige man. Na een kerkdienst in onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek en een rouwdienst in het Yarden Huis in Rotterdam is er onder grote belangstelling afscheid van Leo genomen. Wij wensen zijn vrouw Irma, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.

Bericht van overlijden: Op 25 november 2018 is ons gemeentelid Leendert Martinus Verdonk overleden in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaart vond op 30 november plaats op de begraafplaats in Puttershoek. Wij wensen zijn vrouw Teuni en kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.  “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen, Verlos mij van mijn bange pijn !

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente, wilt  u hen niet vergeten in deze donkere decemberdagen! Ook voor de hier niet genoemden zieken en rouwdragenden vragen wij uw voorbeden.

Vandaag vrijdag 7 december hopen wij met elkaar en de burgerlijke gemeente voor de laatste keer als gemeente Binnenmaas de kaarsjes te ontsteken in onze kerstboom op het kerkplein. Aanvang 19.00 uur na afloop is er warme chocolademelk.

Op woensdag 12 december is er weer knutselclub in het ontmoetingscentrum van 14.00 tot 15.00 uur.

Alle jongeren van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom.

Evensong 2018 : Ook op woensdag 12 december is de 3e Evensong van 2018 in de Dorpskerk van Westmaas

m.m.v. Gorcums Boys Choir. De toegang is gratis er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze vieringen zijn zeer de moeite waard om te bezoeken !.

14 december de Kerst-Rommelmarkt van 14-17 uur in het Ontmoetingscentrum,

u vindt allerlei kerstversiering van bal tot slinger en lichtsnoer. Kleding en textiel, kerstkaarten, cadeautjes, huishoudelijke spullen, speelgoed, elektra, kerststukken, groenkransen, kaarsen, cranberrycompote, jam, kant en klare stoofpeertjes en de cateringhoek met huisgebakken koek etc. Op het kerkplein staat Jan de Koning met zijn overheerlijke appelbeignets en hartige broodjes. Uw groenteman Krijn Bas Kooy is er ook bij met zijn aanbiedingen op de wagen, spruitjes verkoop is voor de opbrengst van de Rommelmarkt!! Hoeksch Zuivel brengt Petra Commijs mee en in de Boekenbus bent u ook van harte welkom. Op 14 december is een ophaalochtend van spullen is gepland. Aanmelden graag tot 13 december via 078-676 7188 of 078- 676 1696  U kunt ook zelf spullen brengen tussen 9 en 11 uur. Heeft u voor ons groen voor het maken van kerststukken dan kunt u dat donderdagmorgen 13 december langs brengen in het Ontmoetingscentrum graag voor 10 uur. Blijf op de hoogte via https://www.facebook.com/marktmaasdam/ Mis de gezellige sfeer niet en kom de 14e even langs!

Tot Slot:  Zo mogen wij met elkaar op weg gaan naar het Kerstfeest:

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden, Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht, een kind dat zorgt voor vrede.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad Toos Israel Biesheuvel.

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.