16 december 2018 Maasdam: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar de Fam. van der Vlis uit Puttershoek met een hartelijke groet en ter bemoediging.

Afgelopen zondag mochten wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger was Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk. Het was zondag 2e Advent. De verkondiging kwam uit Nahum 2 (trooster), waarin de profeet uitkijkt naar de bergen rondom Jeruzalem en zegt daar komt een boodschapper: Hij kondigt vrede aan. Zo mogen wij ook uitkijken naar de komst van onze heer Jezus Christus met kerst. Hebben wij ook zo’n mooi toekomstperspectief in ons eigen leven?  Laten wij kijken wat Onze Here God doet in ons leven. Wij moeten ons hoofd maar vooral ons hart omhoogheffen.

Wij mogen uitkijken naar zijn komst tijdens deze advents periode.

Komende zondag: Hoopt Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor te gaan.

Het is de 3e zondag van Advent. Het thema van de kindernevendienst komt uit Sefanja 3 vers 14-20

Vreugde In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden.

Ook voor de hier niet genoemden zieken vragen wij uw voorbeden. Achter in onze kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen, zodat U een kaartje of bezoekje kunt regelen. Ga stillen in den lande, uw koning tegemoet, de intocht is op handen van Hem die wonderen doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

Rommelmarkt: vandaag 14 december wordt de kerstrommelmarkt gehouden op het kerkplein en in het ontmoetingscentrum. Mis de gezellige sfeer niet en kom vandaag even langs tussen 14.00 en 17.00 uur.

Choral Evensong: Op woensdag 5 december vond de Choral Evensong in onze kerk plaats. Ondanks de datum was er een geweldige opkomst. Zo blijkt dat deze avonden bijzonder in de smaak vallen en het bezoeken meer dan waard zijn. Op woensdag 19 december is de laatste Choral Evensong in de Laurentius kerk in Mijnsheerenland met medewerking van het Laurens Kamerkoor. De aanvang is 19.30 uur.

Inmiddels een mooie traditie in de weken voorafgaand aan kerst.

Kerstboom: Op vrijdag 7 december hebben wij de lampjes in de kerstboom op het kerkplein weer mogen ontsteken. De kerstboom was geplaatst door de Gemeente Binnenmaas. Wethouder H. van Etten verzorgde namens de gemeente een toespraak waarna onder het zingen van kerstliederen de lampjes ontstoken werden.

De muziek werd traditiegetrouw verzorgd door een kopergroep van “Maasmuziek” o.l.v. Sonja van der Hooft.

Na afloop kon iedereen zich opwarmen met warme chocolademelk met slagroom aangeboden door “de Hoeksche Zuivel” van de familie Commijs. Nogmaals iedereen hartelijk dank voor de medewerking.

Wij hopen dat deze traditie ook in de nieuwe gemeente “Hoeksche Waard” gehandhaafd kan worden.

Kerstdiner op 26 december er zijn nog enkele plaatsen vrij om deel te nemen aan het Kerstdiner op 2e Kerstdag. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208. Agenda voor de komende week: Maandag 17 december: 19.00 uur gebedskring in de consistorie

Woensdag 19 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.30 uur Choral Evensong Hervormde Kerk Mijnsheerenland 19.45 uur repetitie cantorij van Maasdam. Donderdag 20 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 21 december 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring. Tot slot: Wil ik u namens de kerkenraad een gezegende week toewensen. Advent is kijken naar wat komt, Advent is durven hopen, Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen. Een hartelijke groet namens de kerkenraad: Toos Israel Biesheuvel.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.