Zondag 25 november 2018 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam Eeuwigheidszondag

Bloemen: Die gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar Dhr. en Mw. Goud-Rijsdijk vanwege het feit dat zij 12 november 60 jaar getrouwd waren.

Tevens ging een boeket naar Dhr. en Mw. van der Perk-van Twist omdat zij op 15 november 50 jaar getrouwd waren. Namens de kerkenraad willen wij beide echtparen nog vele gezonde jaren in liefde en gezondheid toewensen.

Afgelopen zondag ging dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Mattheus 19 en 20. Het thema boven de preek was: “de economie van de vrije markt”. Wat is rechtvaardig en wat is barmhartig. U kunt de dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondag is het “Eeuwigheidszondag”. Wij zullen alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in onze kerk gedenken. De betreffende families hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om tijdens deze dienst hun dierbaren te gedenken en desgewenst een kaarsje aan te steken. Ook voor de overige gemeenteleden is er de mogelijkheid hun geliefden te gedenken.

Voorganger in deze dienst is Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam.

“De ziel van de mens is als een lamp van God” (Spreuken 20:27)

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 13 vers 14-27. Als het donker wordt:
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben.

“Er  is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.” NLB 753.

Ophaalochtend spullen Rommelmarkt:

Voor de Kerst-Rommelmarkt op 14 december a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 30 november, belt u hiervoor a.u.b. vóór 29 november met dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. M. Goud tel. 676 1696. Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie ook via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week: Woensdag 28 november: 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Puttershoek. 19.30 Evensong in de NH Kerk te Puttershoek m.m.v. Vocalis uit Schiedam. 19.45 uur repetitie Cantorij. Donderdag 29  november: 10.00-12.00 uur Inloopochtend achter de plataan.

Vrijdag 30 november Ophaalochtend Rommelmarkt

Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur de Boekenbus op het kerkplein “Stap in de wereld van boeken”. 5 december 19.30 Evensong m.m.v. de Voces Feminae uit Gorinchem

Tot slot: Nu de dagen korter worden mogen wij voorzichtig uit zien naar de tijd van het “licht” de tijd van “verwachten”. Namens de kerkenraad wensen wij iedereen Gods nabijheid en troost in deze donkere dagen. Toos Israel-Biesheuvel

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.