Zondag 2 december 2018 10.00 uur, Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mw. Fransisca Bieshaar- van der Gaag ter bemoediging en met een van Harte Beterschap en sterkte wens.

Afgelopen zondag was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de z.g. Eeuwigheidszondag. Onze voorganger was Mw. J.W. Vree-van Dongen uit Maasdam. De namen van de gemeenteleden welke ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen klonken nog 1 keer in onze kerk. Zij werden herdacht en familie en betrokkenen konden een kaarsje aansteken. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 25, Lukas 23 en 24 en uit Openbaring 21. “Zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” Een visioen waarin geen dood en rouw of jammerklacht meer zal zijn. “Zie ik maak alle dingen nieuw”.

Komende zondag is het 1e Advent. Ds. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer hoopt bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst is uit Openbaring 1:9-11 + 8: 1-4 “Bericht uit de hemel”. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Wij mogen uitzien naar de geboorte van Christus en meelezen met de verhalen van de kindernevendienst.

Jubilea: Maandag 19 november 2018 waren dhr. en Mw. van Nieuwenhuijzen-Korpel 25 jaar getrouwd. Zaterdag 24 November 2018 waren dhr. en Mw. van der Heiden-Rijsdijk 40 jaar getrouwd. Namens de kerkenraad worden beide echtparen hartelijk gefeliciteerd en nog vele goede jaren toegewenst.

Bericht van overlijden: Op 20 november 2018 is na een kort en ernstig ziekbed onze administrateur en ouderling kerkrentmeester Dhr. Leo den Boer overleden. In de leeftijd van 76 jaar. Leo was al sinds 2002 als administrateur aan onze gemeente verbonden. Hij vervulde met grote nauwkeurigheid en betrokkenheid zijn taak als ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn zeer dankbaar dat hij een van ons was. Wij zullen hem allemaal erg missen. Het is een grote troost te weten dat Leo nu thuis is bij God. De uitvaart heeft afgelopen maandag 26 november plaatsgevonden vanuit onze kerk o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw Irma en bij de kinderen en kleinkinderen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.

Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 1 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Ook op 14 december staat de Boekenbus tijdens de Kerst-Rommelmarkt op het kerkplein van 14-17 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Choral Evensong: Op 5 december is de tweede Choral Evensong in de Hervormde kerk van Maasdam. Medewerking zal worden verleend door de Voces Feminae uit Gorinchem. U wordt allen van harte uitgenodigd om deze mooie muzikale avond mee te beleven en zo samen naar het feest van de geboorte van Jezus toe te leven. De aanvang is om 19.30 uur.

Kerstboom zingen: Op 7 december hopen wij dat de kerstboom is geplaatst door de gemeente Binnenmaas. Traditiegetrouw zullen wij met elkaar samenkomen op het kerkplein om de lichtjes in de boom te ontsteken. Medewerking wordt verleend door de kopergroep van Maasmuziek. Na afloop is er warme chocolademelk met slagroom in het ontmoetingscentrum. De aanvang is 19.00 uur.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 1 december: 09.00-12.00 uur Boekenmarkt, Maandag 3 december 19.00 uur Gebedskring in de consistorie.  19.30 uur kerkenraadsvergadering. Woensdag 5 december 10.00-12.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK-kerk Puttershoek. 19.30 uur Evensong Hervormde Gemeente Maasdam. Donderdag 6 december 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan”. Vrijdag 7 december 19.00 Kerstboom zingen op het kerkplein. Zaterdag 8 december 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact.

Tot Slot: Zo gaan wij met elkaar de 1e Adventsweek tegemoet: Advent is kijken naar wat komt, Hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht, een wereld waar het licht is.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad

Toos Israel-Biesheuvel.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.