Maasdam: 4 November 2018 10.00 uur Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C. Schouten en mw. E.J. Schouten-van Wingerden omdat zij woensdag 24 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Tevens ging er een bloemengroet vanuit de gemeente naar Mw. J. Suimer-Konijnendijk omdat zij thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Afgelopen zondag: Was Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg onze voorganger. Het was een feestelijke dienst omdat de Heilige Doop bediend werd aan Seline Anrika Elise van der Vlis.

De dooptekst kwam uit Ps. 91 vers 14-15 “Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft, en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn.

Er waren extra feestelijke liederen ondersteund door de gelegenheids-band waar ook de doopvader Jeroen van der Vlis zijn muzikale ondersteuning mocht laten horen.

Komende zondag: hoopt Ds. E.S. ten Heuw uit Leiden bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 12 vers 18-27. “Het klopt niet meer Een van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. “Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij Uw Hart.

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s.

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren.

De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

Rommelmarkt: Op 10 November is het Winter rommelmarkt de verkoop is van 09.00 tot 12.00 uur

Er worden nog verkopers en helpers gezocht voor vrijdag en zaterdag. U kunt contact opnemen met Elly Snel of een van de andere leden van de rommelmarkt commissie.

Agenda voor de komende week:

Maandag 5 november 2018: 19.00 uur gebedskring, 19.30 uur Kerkenraadsvergadering,

Woensdag 7 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 8 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”. Vrijdag 9 november 2018 Ophaalochtend Rommelmarkt en klaarzetten van de Rommelmarkt op 10 november.

“Vader maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van Uw Liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.” (OPW 710). Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren en Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.