Maasdam: Zondag 18 november 2018 10.00 uur Dhr.A.J.den Besten, Sliedrecht

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. in’t Veld-Oosterman  omdat zij donderdag 8 november 2018  50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag  was Ds.J. Noordam uit Nieuwendijk NB onze voorganger. Met elkaar vierden we Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voor in de kerk was de tafel weer rijkelijk gevuld met gave uit de gemeente. De kinderen van de nevendienst hebben een gevulde tas gebracht naar een gezin in Maasdam die het goed kan gebruiken. Zo leren we de kinderen dat het goed is om te delen met elkaar van onze overvloed. Maandag 12 november 2018  zijn de gave gebracht naar mensen in Maasdam die hiervoor in aanmerking kwamen . De overige spullen zijn naar Westmaas gebracht,   naar Mw. Steenbergen die het weer gebruikt voor de tassenactie welke zij heeft opgezet. “Handen heb je om te geven van je eigen overvloed “ELB 398:1

U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor te gaan.

 Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12:38-13:2 Dat is veel! 
Jezus, zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.

Huwelijksjubileum: zaterdag 10 november 2018 waren dhr. en mw. Visser-Bergwerf 40 jaar getrouwd, ook hen wensen wij nog vele jaren in liefde en gezondheid toe

Bericht van overlijden: Op zaterdag 10 november 2018 is overleden ons gemeentelid dhr. Willem Adrianus de Man in de leeftijd van 80 jaar. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente: Laten wij onze zieke gemeenteleden niet vergeten in onze voorbeden. Ook een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs gesteld.

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, zondag 18 november a.s. is de laatste zondag dat u nog een dos in kunt leveren

Winter-Rommelmarkt. De opbrengst van de winterrommelmarkt heeft bruto het mooie bedrag van €1617,56 alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank. Vrijdagmiddag 14 december 2018 is er de Kerstrommelmarkt, nadere informatie wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Agenda  voor de komende week:

Vrijdag 16 november 2018 19.00 uur soos.                                                                             Maandag 19 november 2018 19.00 uur  Gebedskring                                                           Woensdag  21 november 2018 10.00-12.00 uur  Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek,  19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 22 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plantaan”    Vrijdag 23 november 2018  ophaalochtend rommelmarkt,   10.15-11.45 uur vrouwenbijbelkring.

“God, die leven hebt gegeven, in der aarde schoot, alle vrucht  der velden moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood. “NLB 718 :1

Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.