Maasdam: 11 november 2018 10.00 uur Ds.J.Noordam, Nieuwendijk NB. Dankdag voor gewas en arbeid

De bloemen gingen afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar C.A. Schippers en mw. M.J.Schippers-Vermaas  omdat zij woensdag 31 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen dit echtpaar nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.

Afgelopen zondag: Was Ds.E.S ten Heuw uit Leiden onze voorganger. De schriftlezingen kwamen uit Sefanja 3: 14-20 en Filippenzen 4: 4-9. U kunt de dienst terug  luisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Ds.J.Noordam uit Nieuwendijk NB bij ons voor te gaan. We vieren dan met elkaar dankdag voor gewas en arbeid. Aan de kinderen is gevraagd om hun gave deze zondag mee te brengen en gezamenlijk de kerk in te gaan. Tijdens de dienst zal er door de kinderen een tasje  weggebracht worden, zo leren de kinderen, dat het goed is om te delen van onze overvloed. Het thema van de nevendienst komt uit Marcus 12: 28-34. Als je één ding kunt onthouden……Bovenkant formulier

Een Schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Denkt u nog aan de actie schoenendoos, deze loopt tot 18 november a.s. het zou mooi zijn als we 50 dozen kunnen inleveren doet u ook mee?

Dankdag: Op 11 november hopen wij de jaarlijkse dankdag te mogen vieren.

Op zaterdag 10 november kunt u s’ morgens vanaf 10.00 uur uw gaven voor de tafel bij ons inleveren. De opbrengst zal verdeeld worden onder gezinnen die dit goed kunnen gebruiken.

10 november Winter-Rommelmarkt.
Zaterdag 10 november wordt in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam van 9-12 uur de Winter-Rommelmarkt gehouden. Allerhande spullen liggen op u te wachten, stoofperen, spruiten, speculaas, planten, elektra, speelgoed, puzzels, kerstspullen, winterkleding en schoeisel, in de koffiehoek is huisgebakken koek en taart, er zijn cadeautjes te koop en de Boekenbus staat op het Kerkplein. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk. www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt https://www.facebook.com/marktmaasdam/

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 10 november 2018: 9.00-12.00 uur winterrommelmarkt

Va. 10.00 uur inleveren spullen voor de dankdagtafel

Zondag 11 november 2018 : 17.00 u. Catechese met aansluitend soos

Woensdag 14 november 2018 10.00-12.00 uur Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk Puttershoek, 14.00-15.00 uur Knutselclub in het ontmoetingscentrum. 19.45 uur repetitie Cantorij.

Donderdag 15 november 2018 10.00-12.00 uur Inloopochtend “Achter de Plataan”.

“Prijs de Heer mijn ziel en zegen zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, hij laat mij leven” NLB 103e. Namens de Kerkenraad: Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.