Zondag 7 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 50 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Notenboom.

Afgelopen zondag hoorden we het verhaal David die klein en hulpeloos op de vlucht was voor de grote koning Saul (1Samuel 24). David bleek in zijn kleinheid veilig in Gods handen. Ondanks Saul… En gelukkig werd Saul ook klein gemaakt. Letterlijk! Om te ontdekken dat ook Zijn leven alleen in Gods handen veilig was, en niet in zijn eigen grootsheid en kracht. Was hij maar zo klein gebleven! Kunt u ontvangen? Gods ontferming ontvangen? Hoe zwak zijn wij! Hoe klein. Wees dat dan ook maar. En weet dat God zich wel over je ontfermt, ook al doen types als Saul dat soms niet.

Komende zondag is het Israëlzondag. We lezen met de nevendienst uit Markus 10: 13-16. Hoe kom je bij God? Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Door als farizeeër volgens Gods regels te leven? Door jezelf een discipel te vinden van Jezus? Jezus wordt er boos van als juist deze mensen de kleine kinderen bij Hem weghouden… Want juist mensen die afhankelijk zijn als kinderen, leven van vertrouwen. Die leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

We bidden om een gezegende dienst waarin we ervaren mogen dat ook wij bij God mogen thuiskomen!

De uitgangscollecte is voor het Jaffa-project, steun aan kansarme kinderen in Jaffa, Israël.

Omzien naar elkaar We leven mee met onze zieken en rouwdragenden. Een lied voor u uit de kerk: Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. / Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht… (Lied 103C:3).

Boekenbus Deze zaterdag, 6 oktober, staat de Boekenbus van 9-12u op het Kerkplein. Wist u dat we ook Boekenmarkt-cadeaubonnen hebben? En prachtige kaarten. Welkom!

Vriendendienst Zet dit ook vast in je agenda! Volgende week zondagmiddag hebben we onze jaarlijkse vriendendienst met de hervormde gemeente van Puttershoek. Het thema is: ‘Geef mij je agenda!’De muziek wordt verzorgd door de Band All4One, gitaar: Jojanneke van den Berg en de koren: Een vrolijk geluid en Differentz o.l.v. Nicole van Vliet.

Agenda 5/10 19.30 catechese, 20.30 belijdeniscatechese; 6/10 9.00-12.00 Boekenbus; 7/10 17.00 catechese/jeugdSoos; 8/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 10/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 11/10 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30u seniorenkring (elke 2e donderdagmiddag van de maand); 12/10 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 13/10 voor 16.00 kopij HC; 14/10 16.00 Vriendendienst in Puttershoek.

Tenslotte Hoe klein bent u? Nooit te klein, of te gekneusd of beschadigd, om bij Jezus thuis te mogen komen. Welkom in de kerk!!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.