Zondag 14 oktober 2018 10.00 Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk 16.00 Vriendendienst in de Herv. Kerk van Puttershoek o.l.v. Ds. A.A. van den Berg

De komende weken zal de scriba Mw. Israel de kopij aanleveren voor “Het Ringblad” en het “Hervormd Contact”. U kunt uw kopij mailen naar hervormdegemeentemaasdam@gmail.com.

De bloemen van afgelopen week gingen met een Beterschapswens en Hartelijke Groet naar Mw. T. Peet-’t Hart.

Afgelopen zondag was het Israel-Zondag. Onze voorganger was Drs. P. Schalk uit Rijswijk.

De kerkenraad en gemeente waren dankbaar dat Drs. Schalk deze dienst wilde invullen voor ons.

Het thema van de Preek uit Jesaja 62 was: “Bestemming bereikt”. Als wij op reis zijn en onze navigatie gebruiken klinkt er zeker als wij thuiskomen:” bestemming bereikt”. In Jesaja wordt eerder onze eindbestemming bedoeld. God is onderweg met zijn volk-met het volk Israel- maar ook met ons. Zodat wij ooit het Nieuwe Jeruzalem kunnen zien. Het zal geen eenvoudige reis zijn maar wel een behouden aankomst als wij de weg van God volgen en op Hem vertrouwen.  U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hebben wij 2 diensten. ’s Morgens zal Proponent van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voorgaan. Het thema van de kindernevendienst (4-9 jaar) is: “Wat heb je nodig” uit Marcus 10 vers 17-31

Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Er zal geen tienernevendienst (10-14 jaar) zijn i.v.m. de vriendendienst op zondagmiddag.

Zondagmiddag om 16.00 uur hebben wij de jaarlijkse vriendendienst met Hervormde Gemeente Puttershoek. Deze keer in de kerk van Puttershoek met medewerking van de band “All4one” en het kinderkoor “ Een vrolijk geluid” en het tienerkoor “Differentz”.  Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden uit Maasdam hun betrokkenheid met elkaar laten zien door deze dienst te bezoeken. Iedereen, jong en oud, is Hartelijk Welkom!

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Dankbaarheid is er bij Familie de Vlaming. Rook is behandeld in het ziekenhuis en voelt zich aanmerkelijk beter. Hij zal nog een lange weg van revalidatie moeten volgen.  Willen wij de volgende gemeenteleden ook gedenken in onze gebeden:

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

Agenda:

Zaterdag 13-10-2018: 16.00 Kopij inleveren voor het Hervormd Contact van oktober.

Maandag 15-10-2018: 14.00 Bijbelkring Huis te Hoecke o.l.v. Ds. Frits Renes.

Woensdag 17-10-2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij.

Donderdag 18 -10-2018: 10.00-12.00 Inloophuis “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum.

Tot slot: Wij mogen op de volgende woorden vertrouwen voor de komende week Lied 913 uit het Liedboek

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader wat Gij doet is goed, Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed.

Namens de kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.