Maasdam Zondag 28 Oktober 2018 10.00 Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg Doopdienst

De bloemen: Gingen met een hartelijke felicitatie naar het echtpaar P. Notenboom en A. Notenboom-van Zwienen vanwege het feit dat zij op 18 oktober jl. 50 jaar getrouwd waren.

Wij wensen Dhr. en Mw. Notenboom nog vele gezonde jaren toe.

Afgelopen zondag: mocht Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voorgaan. Het thema van de preek kwam uit Hebreeën 4. Laten wij onze “Rust” vooral bij God zoeken. Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Helaas moest de dienst vroegtijdig worden beëindigd vanwege een onwel wording van een van onze gemeenteleden.  Fijn dat wij als broeders en zusters op zo’n moment elkaar bij kunnen staan en er in onze gemeente mensen zijn met een medische achtergrond. Na het uitspreken van de zegen kwam de opgeroepen ambulance voor verdere behandeling en onderzoek in het ziekenhuis.

Komende zondag: Op zondag 28 oktober 2018 hoopt Ds. P. van de Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. Tijdens deze dienst zal de “Heilige Doop” worden bediend aan Anrika Elise (Seline) dochter van Jeroen en Ashley van der Vlis, zusje van Joëlle. Seline is geboren op 28 augustus 2018.

De dienst zal feestelijk worden opgeluisterd door de band waarin Jeroen van der Vlis zelf speelt.

Het thema van de kindernevendienst komt uit: Marcus 10 vers 46-52 Een wereld van verschil het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.

In verband met afwezigheid van de Soosleiding is er geen catechese en jeugdsoos op deze zondag.

Bericht van overlijden: Op 14 oktober 2018 is overleden ons gemeentelid Adriana Schaalje-Bauer op de gezegende leeftijd van 92 jaar. Laatst gewoond hebbend Zorgwaard locatie Huys te Hoecke.

De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 19 oktober jl. plaatsgevonden te Heinenoord. Op de rouwbrief staat het volgende gedicht: Waar de mensen zijn, die elkaar verstaan. Waar de liefde Liefde is, daar is zij heengegaan. Waar het eeuwig vrede is. Waar de zon steeds schijnt. Waar een nieuwe wereld is, die nooit meer verdwijnt. Wij wensen haar dochter en schoonzoon in Numansdorp

Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.

Omzien naar elkaar: Het lijstje van onze zieken is nog onverminderd lang te noemenWees mijn leidsman, trouwe here, voer mij pelgrim, door de nacht. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, van wie ‘k al mijn steun verwacht (ELB 186B) Laten wij onze zieke gemeenteleden niet vergeten in onze voorbeden. Ook een kaartje of bezoekje wordt zeer op prijs gesteld.

5 Euro Actie: De 5 Euro Actie voor ons project voor Open Doors heeft het prachtige bedrag van

€ 624,23 opgebracht. Het project van Open Doors is bedoeld voor hulp aan kinderen in Egypte.

Denkt u ook nog aan de “actie schoenendoos” deze loopt tot 18 november 2018.

Agenda voor de komende week:

Vandaag vrijdag 26 oktober 2018 Ophaalochtend voor de rommelmarkt van 10 november.

Zaterdag 27 oktober 2018: Najaar concert “Asaf” aanvang 19.30 uur in de Gereformeerde kerk van Puttershoek Maandag 29 oktober 2018 19.00 Moderamen overleg 20.00 Ouderlingen overleg.

Woensdag 31 Oktober 2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij Donderdag 1 november 2018: 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”. Zaterdag 3 November 2018 09.00-12.00 Boekenbus op het Kerkplein.

Neem Heer, Mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste vind!

Te zwaar valt m’elke schrede als ‘k U verlaat. O neem mij met U mede, daar waar Gij gaat! (ELB 235)

Namens de Kerkenraad Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.