Maasdam: Zondag 21 Oktober 2018 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Kopje Hervormde Gemeente Maasdam:

Afgelopen zondag is er een verklaring voorgelezen in de kerk over de privé-situatie van de Fam. Prosman. Het breed moderamen van de classis Delta stelt ds. Prosman met ingang van 15 oktober 2018 vrij van alle werkzaamheden voor de Hervormde Gemeente van Maasdam, voorlopig voor een periode van drie maanden. In deze periode zal hij omzien naar een andere werkkring waarbij het netwerk van de kerk hem daarbij waar mogelijk zal helpen.

De bloemen van afgelopen week zijn met een hartelijke groet gebracht bij Mw. J. Visser-van der Pligt uit de Merwedestraat.

Afgelopen zondag: Mocht Prop. J.L. van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voorgaan.

Het thema van de dienst kwam uit Lucas 8: vers 4-15. De gelijkenis van de Zaaier. Het gaat om horen en luisteren. Horen met je oren, luisteren met je hart. Het zaad is het woord van God en de bodem is ons hart waar het in terecht komt. In de gelijkenis worden 4 verschillende bodems aangeduid. Met welke bodem is ons hart te vergelijken? Als we God de sleutel van ons hart geven dan kunnen wij grote schoonmaak houden in ons leven. Als wij in het licht van God wandelen wordt het licht in ons hart.  U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende Zondag: Hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan.

Het thema van de kindernevendienst is: Marcus 10 vers 32-45. “Een koning wordt een dienaar”
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente. Wij leven mee

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

Ps. 62 Ik wankel niet, want hij staat vast: Mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots en enige vertrouwen.

Huwelijksjubilea: Afgelopen week 8 oktober 2018 mocht het echtpaar Jacob en Evelien Buizer-Stolk 25 jaar getrouwd zijn. Zaterdag 13 oktober 2018 waren Jos en Ina van Wingerden-Seton 40 jaar getrouwd. Wij wensen beide echtparen nog vele gezonde jaren toe in Geloof, Hoop en Liefde.

5 Euro Actie: Afgelopen week op 10 oktober is er een benefietconcert gehouden door de Cantorij van Maasdam. De opbrengst was voor ons project van Open Doors voor kinderen in Egypte.

Er is € 280 Euro opgehaald tijdens deze avond. Tevens zijn afgelopen zondag alle opbrengsten van de 5 Euro actie ingezameld. Er zijn koekjes gebakken bonbons gemaakt en er is van alles verkocht om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Open Doors. Volgende week hopen wij de definitieve uitslag aan u bekend te maken. Denkt u ook nog aan de “actie schoenendoos” deze loopt tot 18 november as.

Agenda voor de komende week:

Maandag 22 oktober 2018: 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie

Woensdag 24 oktober 2018: 10.00-12.00 Inloophuis gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek.

19.45 Repetitie Cantorij

Donderdag 25 oktober 2018: 10.00-12.00 Inloopochtend “Achter de Plataan”

Vrijdag 26 oktober 2018: Ophaalochtend van de Rommelmarkt

10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring

Zaterdag 27 oktober 2018: Najaar concert “Asaf” 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek

Tot slot wil ik afsluiten met de woorden van Lied 885:

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in Eeuwigheid. Groot is uw trouw o Heer !

Namens de Kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.