Zondag 9 september 10.00uur, ds. J. Prosman, Startdienst

De bloemen gingen zondag met een hartelijke groet naar Kees Roest.

Afgelopen zondag ontmoetten we de Heer Jezus toen Hij een blinde genas (Markus 8:22-26). Een wonder! En ze hadden alleen maar gevraagd of Hij hem wilde aanraken… Waar het om ging was vooral dat er ogen open gaan. Open voor de dingen die God ons wil laten zien. Mooi was het dat die man als eerste mensen zag (vs.24)! Eerst nog wat verward, maar toen heel helder en duidelijk. Dat is precies wat God ziet: mensen die hulp en ontferming nodig hebben, gered moeten worden. Zacharia de profeet was zo iemand die met God meekeek. Hij kon er vervolgens zijn mond niet over kon houden (Zacharia 8): Zo zegt de HEER van de hemelse machten… Ik zie een zalige toekomst. Allemaal mensen die verlost zijn, aangeraakt door Gods ontferming!

De dienst is terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Startdienst We gaan weer van start! De vakanties zijn weer achter de rug en ook in de kerk beginnen de kringen, catechese, vergaderingen, enz. weer. Dat markeren we met de startdienst. In deze dienst lezen we uit Markus 8; we lopen een stukje mee met Jezus en Zijn leerlingen. Ze hebben Een goed gesprek over de vraag ‘wie is Jezus?’ Na de dienst maken we een korte ‘Emmaüs-wandeling’. We stellen elkaar de vragen die Jezus Zijn leerlingen onderweg stelde: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ (vs.27), en: ‘wie ben Ik volgens jullie?’

World Servants Zambia-reis Daarna drinken we samen koffie en hebben we een lunch (heeft u zich opgegeven?) waarbij Pieter Commijs ons vertelt (met plaatjes!) over zijn reis naar Zambia met World Servants.

De uitgangscollecte is voor ons Jeugdwerk.

Elke dag kerk Wilt u door de week ook even in de kerk zijn voor een moment stilte, een kaarsje aansteken, bidden of een gesprek? De kerk is elke dag open van 13.00-14.00.

Omzien naar elkaar We bidden elke zondag, en op de gebedskring, en natuurlijk ook thuis steeds voor de zieken en iedereen die ontferming nodig heeft. Een lied ter bemoediging, we zongen het zondag nog: De HEER zal u steeds gadeslaan, / Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. / Hij zal uw komen en uw gaan, / wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4).

Geboorte Er zijn de afgelopen weken twee kinderen geboren! Vrijdag 24 augustus werd Levi (Louis Johannes) Lambillion geboren. Hij is de zoon van Hans en Benita, en het broertje van Daan en Lars.

Dinsdag 28 augustus is Seline (Seline Anrika Elise) van der Vlis geboren Seline is de tweede dochter van Jeroen en Ashley en het zusje van Joëlle.

Beide families van harte gefeliciteerd!! We bidden voor jullie en jullie kinderen om Gods zegen en veel geluk!

Achter de Plataan De inloop op donderdagmorgen van 10.00u tot 12.00u voor alle bewoners van Maasdam is weer gestart. Komt u ook?

Rommelmarkt Deze zaterdag, 8 september, is van 9.00u-13.00u onze Najaars-Rommelmarkt op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Buiten vindt u elektra, lp’s, cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubels. En de Boekenbus. Binnen kunt u de inwendige mens laten verzorgen. En verder vindt u daar speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa en kleding. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur.

Vrijdag 7 september kunt u van 9.00-12.00u zelf nog goede spullen brengen op het Kerkplein. De opbrengst van de Rommelmarkt is voor onze kerk. www.kerkmaasdam.nl & facebook-marktmaasdam

Boekenbus zaterdag 1/9 was de opbrengst van de boekenbus 240,00 Euro. Heel hartelijk dank allemaal!

Opslagruimte Wie kan ons helpen aan een lege schuur, garage of ander onderkomen voor opslag voor de spullen van de Rommelmarkt?

Kunstexpositie–Open Monumentendag–orgel In het kerkgebouw is tijdens en na de rommelmarkt de tentoonstelling ‘verborgen talenten’ te zien met schilder- en beeldhouwwerk, gemaakt door leden van onze gemeente/dorpsgenoten. Ook zal het orgel bespeeld worden.

Kerkproeverij Zondag 16 september doen wij mee met de landelijke Kerkproeverij. Wilt u wel eens iemand anders laten ervaren/proeven hoe de kerk is? Vast wel! Nodig ze dan uit om eens mee te komen kijken. Er zijn zoveel mensen, buren, vrienden, collega’s, enz., die nog nooit in de kerk geweest zijn, of voor wie het zo lang geleden is dat ze er waren. Nodig ze gewoon uit. Dan zie je vanzelf wat er gebeurt.

Agenda 7/9 ophaalochtend rommelmarkt; 8/9 9.00-13.00 najaarsrommelmarkt, 9.00-16.00 Open Monumentendag–kunstexpositie–orgel; 9/9 10.00 startdienst, 20.00 startbijeenkomst catechese/soos; 10/9 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring, 12/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk; 19.45 Cantorij, 19.00 Alpha-cursus Puttershoek; 13/9 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 14/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring; 16/9 10.00 kerkproeverij; 17/9 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte Er is wat te proeven, te ervaren…: Gods ontferming en zegen in een warme gemeenschap! Het is er elke week weer. In de kerk! Iedereen is hartelijk welkom!                                                                                                                                                           Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.