Zondag 30 september 10.00uur, ds. L. Donkersloot, Ridderkerk

De bloemen gingen zondag met een hartelijke felicitatie voor hun 50 jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Walraven.

Afgelopen zondag vierden we het Heilig Avondmaal. Onze Heer Jezus nam ons mee op weg en liet ons proeven wat het belangrijkste is: Zijn lijden en sterven; dat Hij de minste werd en wilde dienen, uit liefde, om te redden (Markus 9:30-37). Laten wij Hem daarin volgen! Aanvaarden we Zijn liefde! Dienen we elkaar. Uit liefde. Het Grote Gebod! Jezelf belangrijk maken ten koste van de ander, zoals de discipelen deden (nota bene toen Jezus hen onderwees!) maakt niemand gelukkig. Het levert alleen maar twist op en vernedering. Maar iemand anders belangrijk laten zijn zoals onze Heiland dat deed, is zo de moeite waard! Te zien dat je iemand gelukkig maakt, dat hij/zij zich niet meer diep vernederd voelt!

U kunt de dienst terugluisteren op kerkdienstgemist.nl: Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag Naar gewoonte mogen we weer even thuis komen bij God. Hoewel, gewoon? Ooit, heel lang geleden, was hier kerk – en misschien over een tijdje ook niet meer – geen plek om God te ontmoeten. Daarom roepen we elkaar op dit te koesteren en ons best te doen om deze ontmoetingsplek in stand te houden! Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en zoveel anderen. Veronderstel dat in onze samenleving helemaal geen plaats meer is waar je God, onze Vader, kunt ontmoeten, vergeving vindt en inspiratie, waar je KIND mag zijn… Kom naar de kerk als de ontmoeting met God je ook maar enigszins lief is! En mocht je je afvragen of jij of iemand anders er wel bij hoort? De Heer Jezus is zo ruimhartig! Dat horen de kinderen bij de nevendienst: over iemand die in Jezus’ naam goed doet, maar niet in de discipelkring komt. Ze willen hem daarom het zwijgen opleggen/uitsluiten van Jezus. Maar Jezus zegt: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’ (Markus 9:38-50).

Voorganger is ds. Donkersloot uit Ridderkerk. Hartelijk welkom! We bidden om een gezegende dienst!

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar We bidden voor onze zieken en brengen hen een bezoekje of een kaartje ter bemoediging. Hun namen: Een lied vol moed om altijd bij je te hebben: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, / laat al wat binnen in mij is Hem eren, / vergeet niet hoe Zijn liefde u heeft geleid, / gedenk Zijn goedheid, die u wil vergeven, / die u geneest, die uit het graf uw leven / verlost en kroont met goedertierenheid (Psalm 103:1).

5-Euroactie Opendoors Wie is er al gestart met de 5-Euro-vermenigvuldiging voor ons diaconale project voor Open Doors: ondersteuning van de medechristenen in Egypte die vaak knel zitten, juist omdat ze christen zijn?

Actie schoenendoos is zondag gestart. Samen willen we kinderen die anders niets hebben, blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed en een knuffel. Ben je al gestart met je doos? Je mag hem de komende zondagen inleveren, voor in de kerk.

Kinderknutselclub 3 oktober start de knutselclub weer! Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00u voor alle kinderen van 4-12 jaar in Het Ontmoetingscentrum bij de kerk. Hou jij van knutselen en ben je nieuwsgierig? Kom langs en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Informatie: www.kerkmaasdam.nl/jongeren/knutselclub.

Boekenbus Zaterdag 6 oktober staat de Boekenbus weer van 9-12u op het Kerkplein. Wist u dat we ook Boekenmarkt-cadeaubonnen hebben? En prachtige kaarten! Informatie: www.facebook.com/marktmaasdam en www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 28/9 10.15-11.45 VrouwenBijbelkring, 19.30 catechese; 30/9 17.00 catechese/jeugdSoos; 1/10 19.30 kerkenraad; 3/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek/Maasdam in de RK-kerk, 14.00-15.00 kinderknutselclub, 19.45 Cantorij; 4/10 10.00-12.00 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 5/10 19.30 catechese, 20.30 belijdeniscatechese; 6/10 9.00-12.00 Boekenbus; 7/10 17.00 catechese/jeugdSoos; 8/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Iedereen is welkom bij God thuis, des te meer ontferming je nodig hebt, hoe meer je welkom bent! Wie neemt u mee?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.