Zondag 19 Augustus 2018 voorganger: Ds. J. Prosman Zondag 26 augustus 2018 voorganger: Ds. J. Prosman

Bloemen: Op zondag 5 augustus gingen de bloemen met een hartelijke beterschapswens naar Mw. W. Veldhoen-Barth. Op zondag 12 augustus gingen de bloemen naar Mevr. Jabaaij-Grooters i.vm. haar thuiskomst uit Ede

Afgelopen zondagen: Op zondag 5 augustus ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Mattheus 18 over vergeving van zonden. Hoe vaak moet je iemand vergeven vragen de discipelen aan Jezus. Als wij oprecht berouw hebben, zal God ons oneindig vaak vergeven. Ooit komt er een eindafrekening voor iedereen. Als we de zonden niet kennen, hebben we geen berouw. En als er geen berouw is, is er geen vergeving. Laten wij daarom elkaar liefhebben en onze naasten als onszelf.

Op zondag 12 augustus ging Dhr. Nathan Noordam uit Nieuwerbrug bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Handelingen 20 vers 6-12. Het bijzondere verhaal van Eutychus. Hoe hij tijdens de toespraak van Paulus in slaap viel en uit het raam naar beneden viel. Dood dacht iedereen. Maar Paulus ging op hem liggen en zei: “Hij leeft”. Komt dat bij ons ook wel eens voor dat wij in slaap vallen? En naar buiten vallen…De kerk verlaten? Zijn er mensen in onze omgeving die niet meer naar de kerk gaan. Laten wij hen opzoeken en vertellen over de liefde van Jezus. Hij vergeeft ons al onze zonden en zijn geest is nog altijd in ons allemaal. Net als bij Eutychus (de gelukkige) die ook nog leeft omdat Paulus hem gered heeft. Beide diensten zijn terug te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen: 19 augustus as. hoopt Ds. J. Prosman bij ons voor te gaan. Wij hopen dat de Fam. Prosman weer gezond en wel terug mag komen in ons midden, om na een periode van rust weer aan een nieuw seizoen te mogen beginnen.

Het thema van de kindernevendienst komt uit Marcus 7 vers 31-37. “Moet je horen”. Over een doofstomme man, die door Jezus genezen wordt. Op zondag 26 augustus hoopt Ds. J. Prosman eveneens bij ons voor te gaan. Het thema van de kindernevendienst komt dan uit: Marcus 8 vers 1-21. “Hoeveel heb je nodig” Jezus laat zien dat je door brood te breken en te delen, er genoeg is voor iedereen.

Wij heten u in beide diensten van Harte Welkom. Nodig uw naasten eens uit om mee te gaan, om elkaar te ontmoeten.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Al gaat mijn weg door een donker dal, Ik vrees geen gevaar, Want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf zij geven mij moed. (Ps. 23) Wilt u onze zieken en rouw dragende en oudere gemeenteleden niet vergeten in deze vakantie periode.

Rommelmarkt: De ophaalochtend in augustus voor de Najaars Rommelmarkt gaat niet door en wordt verschoven naar vrijdagmorgen 7 september.
Er is geen opslagruimte meer waar de spullen kunnen worden bewaard. Wie ons kan helpen aan een lege schuur, garage of ander onderkomen, vertel het ons! De Rommelmarkt Commissie.

Agenda:

Maandag 20 augustus: 19.00 Moderamen overleg 20.00 Ouderlingen overleg

Woensdag 22 augustus: 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken Puttershoek en Maasdam in de RK Kerk te Puttershoek.

Zaterdag 25 augustus: 16.00 inleveren kopij Hervormd Contact

Maandag 27 augustus 18.45 Gebedskring in de consistorie.

Tot Slot: Voorlopig is dit alweer de laatste keer dat ik de pen ter hand mocht nemen.

Nog een klein gedichtje: Jij bent Mijn kind, Ik houd je vast, Ik laat je nooit meer gaan. Waar je ook bent, Ik zal er zijn, en altijd naast je staan.(uit woorden van Gods liefde)

Namens de Kerkenraad Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.