Zondag 8 juli 10.00uur, mw. B. Broeren, Puttershoek

De bloemen gingen zondag als teken van medeleven naar dhr. W.A.C den Hoed.

Afgelopen zondag ontmoetten we elkaar weer rond Gods woord. Hoe goed en bijzonder is het dat we allemaal, wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, elke zondag weer bij God thuis mogen komen. Dat Hij met ons spreekt door Zijn woord! Het ging zondag over alle veranderingen in het leven – wat verandert er eigenlijk niet? We hoorden Job zeggen (Job 42: 5) dat de belangrijkste verandering in zijn leven niet de moeite of de hernieuwde zegen was, maar dat hij God ontmoet had. Eerder kende hij God ‘van horen zeggen’ – wie niet (een beetje)? En ook al was Job op die leerweg van denkend geloven enorm ver gekomen, nu hij God aanschouwd had, van aangezicht tot aangezicht, kende hij Hem pas echt goed! God had hem persoonlijk opgeraapt en getroost, zoals een vader zijn kind. Precies zoals de Heer Jezus zich persoonlijk had ontfermd over Jaïrus en zijn dochtertje.

Sijmen en Rosanne maakten de overstap van de kindernevendienst (daar zijn ze nu immers bovenuit geroeid! Bedankt, nevendienstleiding!) naar de ‘gewone’ diensten, tienerdienst en catechese. Van harte welkom, we gaan rustig verder op de weg van verandering. Met God als beschermer en helper kan dat alleen maar goed komen, ook al zal het leven soms moeilijk zijn. Alles verandert, dat is waar. Maar God verandert je van een bang mens in een gelovig mens met diep vertrouwen in je hart!

Beluister de dienst gerust nog eens op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Zondagen 8 juli mogen we God weer ontmoeten – persoonlijk! Komt u vooral naar de kerk. Mw. Broeren is onze gastvoorganger. De nevendienst leest en werkt uit Markus 6:1-6. ‘Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe je al gek genoeg.’ Ook tegen de Heer Jezus zeggen zo zoiets, ‘thuis’ in Nazaret. ‘Hij is immers maar die timmerman?’ Waarom willen ze toch niet in Hem geloven?

De uitgangscollecte is voor de diaconie.

Zondag 15 juli is de ontmoeting met God nog bijzonderder dan anders. Niet alleen spreekt Hij tot ons door het woord (Markus 6: 6-13 en Jesaja 52). Bovendien mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Onze redder, de Heer Jezus komt daarin nog meer nabij: lichamelijk-geestelijk (1Kor.15) in de tekenen van brood en wijn. Die ontmoeting kunnen we niet missen!

De nevendienst luistert ook naar het verhaal uit Markus 6. Jezus stuurt de discipelen twee aan twee op pad om overal het goede nieuws van Gods liefde te vertellen. Dat woord is het enige wat ze mee moeten nemen (om door te geven). Verder niets! Geen geld, geen eten, geen extra kleren. Daar wordt wel voor gezorgd…

De avondmaalscollecte en de uitgangscollecte zijn voor House of Hope, een kerkelijke stichting die hulp biedt aan mensen in achterstandswijken in Rotterdam.

Elke dag kerk Wilt u even een rustmoment of een gesprek? De kerk is elke dag even open voor iedereen! Na de middag (13.00/30-14.00/30u) bent u welkom!

Omzien naar elkaar Er is van alles in ons leven steeds weer aan verandering onderhevig. Dat geeft vaak zorgen en verdriet. We bidden voor veranderingen ten goede. En vooral om Gods nabijheid voor hen die het moeilijk hebben.

Een lied ter bemoediging, we zongen het zondag (Opwekking 488): Heer ik kom tot U, / neem mijn hart, verander mij. / Als ik U ontmoet / vind ik rust bij U.

De Boekenbus Stapt u zaterdag 7 juli (9.00 tot 12.00u) weer even binnen ‘in de wereld van boeken’ op het kerkplein? De bus zit boordevol boeken voor thuis of om mee te nemen op vakantie. De opbrengst is voor onze kerk. Informatie: kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt of facebook.com/marktmaasdam.

Agenda 7/7 9.00–12.00 boekenbus; 11/7 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 12/7 zomerstop-BBQ ‘Achter de Plataan’; 14/7 vóór 16.00 kopij HC; 15/7 16.00 zanguurtje; 16/7 19.00 gebedskring.

Tenslotte Ontmoeting met God, Jobs oplossing voor de onrust in het leven, geeft een hart vol geloof/vertrouwen. Dan durf je voort. Op goede hoop van zegen…

                                                                    Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.