Zondag 22 juli 10.00uur, Ds. J.H. Verwaal, Ureterp

De bloemen gingen zondag 8 juli met een hartelijke groet van ons allemaal naar dhr. H. de Snoo. Zondag 15 juli ontving mw. J.P. Schäfer-Bijl de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente.

Afgelopen diensten Zondag 8 juli hoorden we het evangelie uit Mattheüs 18:15-20. Het gaat om de eenheid en saamhorigheid van de gemeente. Om het samenkomen. Rondom Jezus! Dat is kerk-zijn: gemeenschap rond de Heer. En om die gemeenschap gaande en in stand te houden, span je je natuurlijk in. Geloven in je eentje gaat immers (haast) niet. We hebben elkaar nodig. Ook de vermaning. Om elkaar erbij te houden. Om bij God te blijven, Hem lief te hebben boven alles. Om bij onze medemens te blijven. Hen lief te hebben als onszelf…

Afgelopen zondag mochten we het Heilig Avondmaal vieren. Een echte ontmoeting met de Heer Jezus was het! Hij heeft Zich tot het uiterste ingespannen om bij ons te komen! We hoorden het Evangelie uit Markus 6: 8 en uit Jesaja 52:7. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Zo is Jezus tot ons gekomen. Hij dacht niet aan Zichzelf, maar aan ons. Niets voor Zichzelf had Hij meegenomen voor onderweg, net als de discipelen die Hij er op uitstuurde. Alleen Zichzelf nam Hij mee, het verlossende Evangelie! Het is onbegrijpelijk dat Hij zoveel liefde voor mensen heeft. Maar het is wel zo! Laten wij dan trouwe discipelen zijn.

Beluister de diensten gerust nog eens op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Komende diensten is het oud-predikanten-tijd. Het is mooi om elkaar af en toe weer te ontmoeten rondom Gods Woord! Zegenrijke herinneringen worden weer wakker terwijl we nieuwe zegeningen ontvangen van God die tot ons spreekt. We bidden om zegenrijke diensten. Om een werkelijke ontmoeting, met elkaar en met God!

Zondag 22 juli gaat ds. Verwaal voor. We zijn heel blij dat hij af en toe de afstand vanuit Ureterp aflegt om weer even bij ons te zijn!

De nevendienst leest Markus 6:30-44. 5000 mensen luisteren naar de Heer Jezus. Jezus’ discipelen maken zich zorgen hoe deze mensen allemaal te eten moet krijgen. En dan deelt Jezus. 5 broden en 2 vissen. En… er is genoeg voor iedereen! Durf je van Jezus afhankelijk te zijn voor wat je nodig hebt?

De uitgangscollecte is voor Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe zet zich wereldwijd in voor Bijbelvertaalwerk en ondersteunt projecten die vertaling mogelijk maken of Bijbelgebruik stimuleren.

Zondag 29 juli gaat ds. Smink ons voor in het luisteren naar Gods woord. Welkom!

De nevendienst gaat aan de slag met het verhaal uit Markus 6:45-52. In een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Het helpt al als een gewoon mens tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn. Kun je nagaan als de Heer Jezus dat tegen je zegt. Dan gaat de storm echt liggen!

De uitgangscollecte is voor kerkbeheer. Ons college van kerkrentmeesters zet zich in om de kerk, erediensten, pastoraat, enz. mogelijk te houden. Heel belangrijk dus voor onze kerk en voor ons dorp!

Elke dag kerk Gedurende mijn vakantie zal de kerk wat minder vaak open zijn door de week. Op dinsdagen na de middag (13.00/30-14.00/30u) blijft u welkom!Tenzij zich nieuwe vrijwilligers melden die het leuk vinden om mee te helpen daarmee natuurlijk.

Omzien naar elkaar Er zijn veel zieken in onze gemeente. Sommigen heel ernstig. We leven met hen mee! We bidden voor hen om geloof, om moed, om ontferming, om genezing. En we willen er zelf ook voor hen zijn. Belangstelling en medeleven doen zo goed!

Bij onze hemelse Vader mogen we allemaal een thuis vinden! Dat is ons meest van al geopenbaard in de reddende liefde van Christus!

Het heil dat Uw altaar omgeeft / beschermt en koestert al wat leeft. / De mus, de zwaluw vindt een woning (Psalm 84:2).

Agenda 25/7 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 30/7 19.00 gebedskring; 1/8 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 4/8 9.00–12.00 boekenbus.

Dank Mijn vrouw wil u allemaal graag heel hartelijk bedanken voor alle attenties en felicitaties rond haar afstuderen! Er wordt een heel tijdperk afgesloten. Maar het resultaat mag er zijn: een echte classica in ons midden!

Vakantie We wensen iedereen een fijne vakantietijd. Wij zijn er ook een paar weken tussenuit. Soms zullen enkelen van onze kinderen een paar dagen in de pastorie verblijven. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan alweer thuis zijn. Dus mocht u in onze vakantie iemand van de kerk nodig hebben, wendt u zich dan tot uw wijkouderling of de scriba.

Tenslotte Ga met God en Hij zal met je zijn!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.