Zondag 3 juni 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal 16.00 uur, zanguurtje

Bloemen Zondag  gingen de bloemen met onze hartelijke groet naar mw. M.Goud-Rijsdijk.

Afgelopen diensten Zondag 20 mei was het Pinksterfeest! Allereerst in de kerk! Daar ontdekten dat het om verstaanbaarheid gaat: over Gods grote daden. Mensen zijn vaak geneigd om het vooral over grote menselijke daden te hebben, over de imperiums die we bouwen. Dat kwam heel duidelijk uit het verhaal van de torenbouw van Babel (brabbel!) naar voren. Dat is altijd weer gedoemd te mislukken. Mensen zijn immers niet groot genoeg om zichzelf en de wereld te dragen. We mogen blij zijn dat God bij tijd en wijle de stekker uit dat soort projecten trekt! Teveel vreselijke ellende, veroorzaakt door menselijk imperialisme, staan ons op het netvlies…

Nee, dan Gods imperium! Hij kan het wel! Kijk maar om je heen! Zie Gods grote daden in de schepping. Zie Gods grote daden in het evangelie. Zie Gods grootheid in de verzoening tussen God en mensen. Zie Gods grote daden in Jezus Christus. Zie hoe Hij ons met Zijn geest steeds inspireert om dit alles met elkaar te delen. Gewone mensen gaan opeens in alle talen begrijpen en meezingen over Gods rijk!

Daarna, bij de PinksterPraise zongen we ons heerlijk los! Gods Geest maakt vrij! Das niet zomaar een thema, het is ook echt zo! Vrijheid is geen illusie! Ongebondenheid wel, das waar, dat is geen vrijheid. Mensen hebben zo hun beperkingen. Maar als je opgenomen word in, en gevuld met Gods liefde, ontdek je wat werkelijke vrijheid is: aanvaarding, vergeving, omhelzing. Door God en medemensen.

Zondag 27 mei zondag trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Christenen geloven in God die één is en toch drie. God is fundamenteel anders dan wij. Hij is weliswaar persoonlijk, maar anders en vooral veel meer dan wij. Het is niet de bedoeling dat we ook maar beginnen te denken dat wij eens even zullen beschrijven en vertellen hoe Hij is. Je kunt de belijdenis van de drie-eenheid heel goed begrijpen als poging om wel over God te spreken en tegelijk te vermijden dat we een God maken naar menselijk voorstellingsvermogen. God verbiedt niet voor niets een beeld van Hem te maken. Het zou maar een karikatuur worden. Wil je werkelijk en drie-enig zien, ‘begrijpen’ hoe God is, kijk dan naar Jezus! Zo klonk Gods drie-eenheid door in de Pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2.

U kunt de diensten terugluisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam en PKN Puttershoek/Maasdam.

Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal, de Maaltijd van de Heer. Onze Heer Jezus ontmoeten we in tekenen: brood en wijn. Even wordt het zichtbaar en voelbaar dat Hij niet ver weg, maar dichtbij in de hemel is.

Met de nevendienst lezen we mee uit Job 1. Job is het beste voorbeeld van een rechtvaardige ooit. Job raakt alles kwijt wat hij heeft, maar hij blijft zeggen wat hij altijd geloofde: dat hij bij God hoort. Perfect was hij niet, maar hij bleef toch heel dichtbij God. Prachtig om rond het Avondmaal te lezen!

De Avondmaalcollecte en de uitgangscollecte zijn voor het Open Doors project van onze kerk voor de kerk in Egypte.

Zanguurtje Komt u weer naar het zanguurtje op avondmaalszondag! Iedereen welkom om samen te zingen. Neem u eigen lied ook mee! En natuurlijk mensen van wie u weet dat ze ook graag zingen.

Omzien naar elkaar Denken we aan onze zieken en alle andere gemeenteleden met met zorgen. In de dienst zongen we een prachtig lied: Ga niet alleen door het leven… Ga met Jezus. Hij wil uw last dragen!

Geboorte We ontvingen het geboortekaartje van Maartje (Marlene Jantsje) Lanting. Zij werd 11mei geboren. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter, Jurgen en Mirjam! En met je zusje, Haijo!

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 juni weer van 9.00 tot 12.00u op het kerkplein. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Informatie: kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt of facebook.com/marktmaasdam.

Kinderknutselclub Woensdag 6 juni is er weer knutselclub in Het Ontmoetingscentrum! Neem je vriendje/vriendinnetje mee!

Loop van Maasdam Zaterdag 9 juni 14.00 bieden we als kerk een cadeautje aan iedereen: We organiseren de jaarlijkse Loop. Voor wandelaars is er een afstand van 5 en 10 km, voor kinderen 1 en 2 km en voor hardlopers 5 en 10 km. Informatie: loopvanmaasdam.nl.

BBQ De jaarlijkse gemeente-barbecue is vrijdag 22 juni vanaf 18.00u in de pastorietuin. Het belooft weer heerlijk en gezellig te worden. Geef u op bij Jan Vermeulen of Ina van Wingerden!

Agenda 2/6 9.00-12.00 Boekenbus, 10.00 afsluiting seizoen Cantorij: workshop en lunch; 3/6 16.00 zanguurtje; 4/6 18.45 gebedskring, 19.30 kerkenraad; 6/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 14.00-15.00 kinderknutselclub; 7/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 9/6 14.00 loop van Maasdam; 22/6 18.00 gemeente-BBQ.

Tenslotte Leef uit Pinksteren: leef geïnspireerd, leef als discipel van Jezus!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.