Zondag 17 juni 10.00uur, ds. J. Reehorst, Stavenisse

Bloemen Zondag  gingen de bloemen met hartelijke groet en bemoediging naar Donker. We zijn blij dat je zover herteld bent!

Afgelopen zondag hadden we opnieuw een intense ontmoeting met Job. We keken op heel wat manieren in de spiegel. Soms zijn we zelf (een klein beetje) Job. Soms ben je omstander. En wat zeg je dan tegen zo iemand? Verwijten en frustratie zoals Jobs vrouw? Dat doe je toch niet als je man zo diep in de problemen zit!? Nee, dan deden Jobs vrienden het een stuk beter. Ze hadden afgesproken Job te gaan troosten! Ook al kwamen ze toen ze Jobs onuitsprekelijke verdriet zagen, eerst niet verder dan zwijgen. Maar ze maakten in elk geval (nog) geen verwijten. Daarin lijken ze warempel even op onze Heer Jezus! Verwijten maakt Hij immers zelden. En al helemaal niet aan mensen in de put. Hij omhelst hen, legt hen de handen op, troost hen. Hij redt hen! Dat hebben mensen als Job nodig. Dat hebben we allemaal nodig! En als discipelen van de Grote Vriend van alle mensen zullen wij dat ook maar (een beetje) proberen te doen.

Op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam kunt u de dienst (nogmaals) meemaken.

Komende zondag gaat ds. Reehorst uit Stavenisse voor in het luisteren naar Gods woord en in de gebeden. We bidden voor hem en ons allemaal om een gezegende dienst!

De kinderen en leiding van de nevendienst gaan dapper verder met Job… Job is een held! Maar zijn vrienden zien dat nog even niet. Ze denken stilletjes: ‘eigen schuld…?’ Als Job (na 7 dagen zwijgen!) zijn mond niet meer kan houden en zijn verdriet uitschreeuwt, gaat het mis… Zij zeggen dat Job zijn ellende misschien wel aan zichzelf te danken heeft… Heeft Job dan toch iets verkeerd gedaan?

De uitgangscollecte is voor kerkbeheer.

Omzien naar elkaar Jobs vrienden zochten hem op. Vrienden van Jezus gaan met Hem mee naar medemensen in nood. Om hen te troosten en waar mogelijk te helpen. Om samen de nood bij God te brengen. Voor allen, helpers en hulpbehoevenden, is dit prachtige lied dat we zondag zongen: Ga met God en Hij zal met je zijn: / bij gevaar, in bange tijden, over jou Zijn vleugels spreiden (Lied 416: 2).

De Loop van Maasdam op zaterdag 9 juni was weer geslaagd! Het warme weer zorgde weliswaar voor wat minder deelnemers, maar dat mocht de pret niet drukken. Noteert u voor volgend jaar alvast de 2e zaterdagmiddag in juni! De opbrengst (107,45 Euro, vrijwillige bijdrage!) was voor World Servants. Iedereen, deelnemers en organisatie, heel hartelijk bedankt!

Gemeente-BBQ U kunt zich nog opgeven bij Jan Vermeulen of Ina van Wingerden voor de barbecue op vrijdag 22 juni vanaf 18.00u in de pastorietuin!

Agenda 18/6 19.00 gebedskring; 20/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 21/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 22/6 18.00 gemeente-BBQ; 24/6 afsluitingsdienst winterwerk; 25/6 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte Zoek met en bij God barmhartigheid voor jezelf en voor je medemensen!                                                                                                                                Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.