Zondag 10 juni 10.00uur, ds. J. Prosman, themadienst over Job

Bloemen Zondag  gingen de bloemen met hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarig huwelijk naar dhr. en mw. Mekking-Dorst.

Afgelopen zondag vierden we het Heilig Avondmaal. We ontmoetten elkaar bij de Heer Jezus aan tafel – en we gedachten Zijn lijden en sterven. Wat heeft Hij een offer gebracht om ons te laten delen in Gods liefde en genade! Hoe dankbaar zijn wij voor Jezus’ heldenmoed! Zoveel liefde en toewijding zuivert onze harten. Het maakt ons als Job. We lazen dat God één- en andermaal van hem getuigde: een goed mens (meestal enigszins beschroomd vertaald met ‘rechtschapen’ of ‘vroom’). Een goed mens, namelijk iemand die het goede zocht, diep ontzag voor God had (vreze des HEREN!) en die probeerde het kwaad steeds te ontwijken (Job 1:1, 8 en 2: 3). Zo goed als een mens maar kan zijn; een mens die, ondanks alles, vasthoudt aan recht en aan Gods liefde! We ontdekten bij Job iets van Jezus. Hij is een echte messiaanse type. In Zijn toewijding en in Zijn lijden overtrof Jezus Job natuurlijk ver. Maar wat lijken ze op elkaar!

‘s Middags hebben we met een kleine groep zangers heerlijk gezongen bij de piano in de kerk. Allerlei liederen van lof en dank voor Gods goedheid, voor het avondmaal en voor mensen als Job. Echt goed was het!

U kunt de diensten terugluisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam.

Komende zondag hebben we weer een THEMAdienst. Het ons welbekende interkerkelijk koor Rejoice uit Mijnsheerenland komt de dienst muzikaal opluisteren… Het thema is: Wat moet je zeggen? Tegen mensen die zwaar getroffen zijn zoals Job? Jobs vrienden wisten er niet goed raad mee. Maar ze kwamen wel! Eerst zeiden ze helemaal niets. En dat is best goed! Te erg voor woorden was het. Maar of ze ook moesten blíjven zwijgen?

De uitgangscollecte is voor het werelddiaconaat. Kerk In Actie steunt een project in Guatemala dat jongeren opleidt tot imker, zodat zij met bijenhouden in hun onderhoud kunnen voorzien. Informatie: www.kerkinactie.nl/projecten/bijenhouden-biedt-jongeren-toekomst.

Omzien naar elkaar Nu onze diensten een aantal malen over Job gaan, denken we eens te meer aan gemeenteleden en allen die getroffen zijn door verdriet. Zullen we echte vrienden voor hen zijn! Zondag zongen dit gebed voor hen: Maak al Uw strijders in dit aards gevecht / moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht (Lied 727: 3).

Boekenmarkt De Boekenbus heeft zaterdag 2 juni 175,00 Euro opgebracht. Er waren 50 bezoekers. Dank allemaal voor de inspanning, de bijdrage en de gezelligheid!

De Loop van Maasdam wordt zaterdag 9 juni vanaf 14.00u georganiseerd door onze kerk. Iedereen mag meedoen, wandelaars, hardlopers, jong en oud. En je hoeft niet ‘van de kerk’ te zijn. Dus nodig iedereen uit om mee te doen of te komen aanmoedigen. De afstanden zijn 5 en 10 km (wandelen) en 1, 2, 5 en 10 km (hardlopen). Inschrijving tot 15min. voor de start. Inschrijving is vrijwillige bijdrage voor het goede doel. Informatie: loopvanmaasdam.nl en onze facebookpagina.

BBQ Geeft u zich op bij Jan Vermeulen of Ina van Wingerden voor de gemeente-barbecue op vrijdag 22 juni vanaf 18.00u in de pastorietuin. We zien er naar uit dat iedereen meedoet!

Agenda 9/6 14.00 loop van Maasdam, vóór 16.00 kopij HC; 10/6 10.00 themadienst met interkerkelijk koor Rejoice 13/6 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 14/6 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 18/6 19.00 gebedskring; 22/6 18.00 gemeente-BBQ.

Tenslotte Wees als Job! Leef als een oprechte leerling van Jezus! Leef uit dankbaarheid en verwondering over Gods liefde!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.