Zondag 27 mei 10.00uur, ds. E. Agterhuis, Heinenoord

Bloemen Zondag 6 mei gingen de bloemen met onze hartelijke groet naar mw. Van den Berg.

Zondag 13 mei gingen de bloemen met onze hartelijke felicitaties voor hun 50-jarig huwelijk naar dhr. en mw. Den Boer.

Afgelopen diensten Zondag 6 mei stonden we samen stil bij de vrijheid die we ontvangen hebben. Wat is vrijheid eigenlijk? We lazen in Exodus 14 over Israëls bevrijding uit de Egyptische onderdrukking. En ook Galaten 5:13-26. Je bent pas echt vrij als je geleid wordt door Gods Geest. Als je goddelijke liefde gevonden hebt en daaruit leeft.

Donderdag 10 mei vierden we in een fijne gezamenlijke dienst bij onze gereformeerde broeders en zusters Hemelvaartsdag: de troonsbestijging van onze Heer, Jezus Christus, onze Held! We bedachten dat de hemel eigenlijk helemaal niet zover weg is… Dat Jezus dus altijd dichtbij ons is. Paulus zei het ons voor (Efeze 4:10): Hij ging naar de hemel om alles met Zijn aanwezigheid te vullen.

Afgelopen zondag zochten we wijsheid (wie wil er immers niet wijs zijn?). De belangrijkste ontdekking was, dat dat hetzelfde is als Jezus vinden. Daarvoor werden heel wat Bijbelteksten aangewezen. Nu nog zien om deze Wijsheid altijd weer in ons hart te sluiten. Dat gaat het best door veel en ongedwongen over Hem na te denken/mediteren; over wie en wat Hij is.

U kunt de diensten terugluisteren op kerkdienstgemist.nl – Hervormde kerk Maasdam en PKN Puttershoek/Maasdam.

Komende diensten Het is weer Pinksteren, de meest inspirerende dag van het kerkelijk jaar! Letterlijk. We leven er het hele jaar van. De Heilige Geest brengt ons steeds weer op de goede ideeën. Dankzij Pinksteren horen wij steeds het evangelie. Dankzij Pinksteren leren wij geloven/vertrouwen. Dankzij Pinksteren voelen we ons met elkaar en met Jezus verbonden.

In de Pinkstermorgendienst lezen we naast het Pinksterevangelie uit Handelingen 2 het verhaal van de de Babylonische spraakverwarring (Genesis 11:1-9). Onze Cantorij zingt hierbij een paar prachtige liederen…

De uitgangscollecte is voor Kerk In Actie; Bijbelonderwijs op het platteland in Bangladesh.

Na de morgendienst gaan we meteen door naar de PinksterPraise! Dat hoort zo met Pinksteren, dat je enthousiast zingt over al het goeds dat God geeft met Pinksteren. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen op het welbekende terrein aan de Binnenmaas achter Lageweg 7, tegenover de Campina. We zijn dankbaar dat we daar weer mogen zijn! Neemt u uw klapstoel mee, of een kleed om op te zitten. Het thema van deze PinksterPraise is: Gods Geest maakt vrij!

Zondag 27 mei gaat opnieuw de nieuwe predikant van Heinenoord, ds. Agterhuis, bij ons voor.

Bij de nevendienst gaan we aan het werk met het verhaal van Nikodemus (Johannes 3:1-16). Het thema is: Begrijp jij het? De Farizeeër Nikodemus komt bij Jezus. Hij wil Jezus van alles vragen over Gods koninkrijk! Jezus begint bij het begin: hoe je erbij komt en het koninkrijk kunt zien. Dan moet je geboren worden, nog een keer, door de Heilige Geest…

De uitgangscollecte is voor het Open Doors project van onze kerk voor de kerk in Egypte.

Volgende week zondag 3 juni vieren we weer het Heilig Avondmaal.

Omzien naar elkaar We zorgen en bidden steeds voor elkaar. En vooral leggen ons leven met zorgen, verdriet en al, gelovig in Gods Vaderhanden.

Rommelmarkt We kijken terug op een zeer geslaagde voorjaarsrommelmarkt op zaterdag 5 mei. Het was prachtig weer met een bijpassende gezellige drukte. En ook was er een prachtige opbrengst: 4.439,87 Euro! En natuurlijk dat we elkaar op een andere manier leren kennen en samen de schouders zetten onder en grote klus. Dat geeft voldoening! Iedereen heel hartelijk dank!

Lezing Ik ben uitgenodigd om voor de Confessionele Vereniging, afdeling Hoeksche Waard, een lezing te houden. Het zal gaan over hoe je in werkelijk elk Bijbelverhaal trekjes van de Messias en Zijn rijk kunt ontdekken. Iedereen is welkom woensdagavond 23 mei 20.00u in de Gereformeerde kerk, Vlasakker 2 in ‘s Gravendeel.

Agenda 23/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 cantorij, 20.00 lezing CV ‘s Gravendeel; 24/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.00 cie bijzondere diensten, 20.00 themadienst-cie 28/5 15.30 Bijbelkring ‘Huys te Hoecke, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 30/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 cantorij; 31/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 2/6 9.00 boekenbus.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.