Zondag 29 april 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met onze hartelijke groet en felicitaties voor hun 55-jarig huwelijk naar dhr. en mw. Van Rookhuijzen.

Afgelopen zondag We hoorden de Heer Jezus ons roepen, bij monde van de evangelist Mattheus en de apostel Paulus: Waar is je schat? In de hemel! Je hoeft je daarom geen zorgen meer te maken over het sterven dat voor je ligt. We zijn immers al gestorven met Christus! In liefde en toewijding met Hem verbonden voelt het ook echt zo. Maar bovendien: we zijn met Hem opgestaan! Door het geloof, het vertrouwen op Hem. Ons leven is met Christus verborgen in God (Kolossenzen 3: 3)!

U kunt dienst nog eens horen op kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag lezen we samen met de nevendienst Genesis 6:5-22, het verhaal van Noach die leeft in verbondenheid met God. Een rechtschapen mens in de goddeloze omgeving. God kijkt spijtig naar de mensenwereld. En dat kunnen we ons best voorstellen als wij vandaag om ons heen (en in de spiegel soms?) kijken. Maar dan ziet Hij ook Noach. Met hem wil God verder! Hij geeft Noach opdracht om de ark te bouwen waarin het goede zal worden gered. Zullen wij ook meehelpen met de bouw van een ark voor vandaag?

De uitgangscollecte is voor Stichting Chris, Christelijke kindertelefoon.

Overleden Vrijdag 20 april is mw. Lena Bijland-Versendaal, Schaduwrijk 13, op gezegende 101-jarige leeftijd overleden. Na een arbeidzaam en moedig leven ging ons oudste gemeentelid ons voor… Op de weg naar het eeuwig vaderhuis zo hopen en geloven wij! De uitvaart heeft afgelopen woensdagmiddag plaatsgevonden in Oud-Beijerland. We leven mee met Cobi en Arno en met alle andere nabestaanden. We bidden voor jullie om Gods troostende nabijheid en kracht!

Omzien naar elkaar We zongen zondag een hoopvol en bemoedigend lied, dat zo mooi verwoordt hoe de Heer naar ons omziet: God zij geprezen met ontzag. / Hij draagt ons leven dag aan dag, / Zijn naam is onze vrede. / Hij is het die ons heeft gered, / die ons in ruimte heeft gezet / en leidt met vaste schreden. / Hij die het licht roept in de nacht, / Hij heeft ons heil teweeggebracht, / dat wordt ons niet ontnomen. / Hij droeg ons door de diepte heen, / de HERE Here doet alleen / ons aan de dood ontkomen (Psalm 68: 7). Met dit geloof bidden we voor onze gemeenteleden met zorgen en ziekte.

Rommelmarkt Volgende week zaterdag 5 mei is van 9.00-13.00u de Voorjaarsrommelmarkt. Als u nog goede herbruikbare spullen hebt, komen we die graag op 4 mei ophalen (graag in een stevige doos; belt u tot 3 mei 6767188 of 6761696). Er is van alles te koop: textiel, handgemaakte kaarten, cadeautjes, sokken, fietsen, barbecue, speelgoed (o.a. Lego), spellen, curiosa, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, vazen, plantjes, koffers en tassen. Het Rad van Avontuur draait van 9.30-12.30 uur. Er is koffie met gebak, thee en fris, soep, tosti, haring en super-boerenpannenkoeken. Kijk maar eens op facebook.com/marktenmaasdam of kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt. Tot 5 mei op en om het kerkplein!

Agenda 27/4 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke; 2/5 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, GEEN cantorij; 3/5 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 4/5 ophaalochtend rommelmarkt; 5/5 9.00-13.00 voorjaarsrommelmarkt en boekenbus; 7/5 18.45 gebedskring, 19.30 kerkenraad.

Tenslotte In de zorgen rondom de ziekte van de vader van mijn vrouw doet het ons enorm goed dat we ons gedragen weten door God onze Vader en door uw gebeden en belangstelling!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.