Zondag 15 april 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en felicitaties voor hun 50 jarig huwelijk op dinsdag 3 april naar dhr. en mw. Hulsbos-De Ruijter.

Afgelopen diensten We hebben een zegenrijk Paasfeest gevierd! Leve de Mens! Leve onze Heer Jezus! En ook leve de mens. Want door Zijn glorieuze overwinning en opstanding mogen ook wij leven… Zonde en dood ten spijt, vatten we moed en krijgen we hoop! We maakten mee dat Maria Magdalena bevrijd werd van haar wanhoop toen zij Jezus ontwaarde (Johannes 20: 16)!

ook afgelopen zondag ervoeren we hoe belangrijk de verschijning van de Heer is. We lazen in Genesis 3 hoe Adam en Eva God wantrouwden en toen dachten dat ze zichzelf maar moesten redden. Ze ontdekten dat dat een dodelijk angstige vergissing is. Gelukkig verscheen God aan hen…! Herstel van geloof (=vertrouwen!) is sindsdien de verkondiging.

We hoorden ook in het evangelie hoe goed de verschijning van de Heer bange gelovigen doet (Johannes 20: 19-31). De discipelen hadden niet (zoals Adam en Eva) het idee dat ze zichzelf moesten redden. Ze waren eenvoudigweg Jezus kwijt. Hoe reddeloos verdrietig is dat! Maar toen verscheen ook aan hen de Heer! Vrede ontvingen ze. Vreugde vervulde hen en Jezus gaf hen de Heilige Geest. Wat een bevrijding is de verschijning van de Heer! Wij zijn blij dat Hij vandaag nog steeds verschijnt. Ook al zien we Hem niet, we merken wel overal om ons heen de gevolgen: kerk, woord, geest, geloof, hoop, liefde. En nog veel meer. Het is een feit: Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven (Johannes 20:29).

Zaterdagmiddag 7 april was de huwelijksdienst van Hans Lambillion en Benita Gerritsen van der Hoop! Je thuis gevonden hebben. Bij elkaar en bij God. Wat dat allemaal kan betekenen hoorden we uit Psalm 84. We bidden voor het bruidspaar om Gods zegen en een lang en gelukkig huwelijk!

U kunt diensten nog eens meemaken op kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag lezen we weer met de nevendienst mee (Genesis 4:1-16). Het gaat om de vraag welk offer het goede is? Kaïn is de eerste in de mensengeschiedenis die een offer aan God brengt. Maar toch is Abels offer het goede… Waarom?

Min of meer dezelfde vraag treffen we aan in de ontmoeting tussen de Heer Jezus en Petrus in Johannes 21: Heb je Mij lief…? En waaraan zie je dat dan?

De uitgangscollecte is voor de Pauluskerk in Rotterdam; hulp aan verslaafden.

Huwelijk Donderdag 26 april gaan Jeroen Tempelman en Vera Meuzelaar trouwen! De bevestiging en kerkelijke inzegening is om 15.30 in onze kerk. We bidden met hen mee dat God hen een lang en gelukkig huwelijk geeft!

Omzien naar elkaar Ter bemoediging voor onze zieken een Paaslied dat we zondag zongen: ‘Jezus leeft! Hem is het rijk / over al wat is gegeven. / En ik zal, aan Hem gelijk, / eeuwig heersen, eeuwig leven. / God blijft Zijn beloften trouw, / dit is al waar ik op bouw‘ (NLB Lied 641: 2).

Gemeenteavond Donderdagavond 5 april hadden we onze jaarlijkse gemeenteavond. Allerlei zaken zijn besproken. Maar het belangrijkst en indrukwekkendst was het verhaal van Open Doors over het project dat de diaconie heeft geadopteerd voor christenen die in Egypte in de verdrukking raken (met name door moslim-extremisme). Het raakt ons diep wat het geloof soms kost. Het belangrijkste wat we kunnen doen is bidden voor onze broeders en zusters. Kijkt u daarom regelmatig op: www.opendoors.nl.

Boekenbus De verkoopochtend op 7 april bracht 325,-Euro op voor de kerk. Een flink bedrag! Het was dan ook gezellig druk! Dank voor ieders bijdrage hierin.

Classis 18 april 2018 20.00 uur is in de dorpskerk te Barendrecht de laatste bijeenkomst van Classis Barendrecht. We worden met de andere classes van de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland samengevoegd tot één grote nieuwe ‘Classis Delta’. Iedereen die ooit naar onze ‘oude’ classis afgevaardigd was, is hartelijk uitgenodigd bij deze afscheidsbijeenkomst.

Agenda 14/4 vóór 16.00u kopij HC; 16/4 15.30-16.00 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 20.00 Bijbelkring; 18/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 cantorij; 18/4 20.00 afsluitingsbijeenkomst classis Barendrecht; 19/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 20/4 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring;  23/4 18.45 gebedskring.

Tenslotte Wij leven van de verschijning van Jezus na Pasen. Op allerlei manieren verschijnt Hij in ons midden. Dat geeft vreugde en vrede! Verschijnt Hij ook een beetje als u verschijnt? Ofwel, representeert u Hem voor de mensen?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.