Zondag 25 maart 10.00uur, drs. P. van Dam, Houten

Gezamenlijke Vespers in de Stille Week:

Maandag 26 maart
19.30uur Maasdam

Dinsdag 27 maart
19.30uur Puttershoek (RK)

Woensdag 28 maart
19.30uur Puttershoek (GK)

Witte donderdag 29 maart
19.30uur, Heilig Avondmaal, ds. J. Prosman

Vrijdag 30 maart
19.30uur, Goede Vrijdag, ds. J. Prosman (cantorij)

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet naar dhr. J.C. Sint Nicolaas.

Afgelopen diensten Vrijdag 16 maart gaven Hugo Kooiman en Marianne van den Berg elkaar het ja-woord! Wij kijken terug op een rijke en mooie dienst, waarin de liefde van Christus centraal stond. Als je uit Zijn liefde leeft, wordt het gemakkelijker en mooier om liefde te delen met die ene speciale medemens die God in je leven heeft gebracht… Veel zegen en geluk, bruidspaar!

Zondag hadden we onze thema-dienst. Geholpen door kinderkoor Een Vrolijk Geluid uit Puttershoek vierden we biddag voor gewas en arbeid. Vol bewondering en verwondering hoorden we de Heer Jezus tegen een paar zoekende Grieken (zijn wij dat ook niet?) zeggen dat Hij Zichzelf liet zaaien als een graankorrel (Johannes 12: 20-33). Waarom? Omdat er anders geen vrucht kan zijn! Waarom? Uit liefde! Zijn wij bereid om als discipelen van Hem ook iets van ons te zaaien om anderen te laten delen in de vrucht? Dat is nog eens biddag…

U kunt de dienst nog eens meemaken op kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag mogen we weer thuis komen bij God. Bijzonder eigenlijk dat wij gemeente van Jezus Christus zijn. Dichterbij God kun je niet komen! Paul van Dam zal ons voorgaan in de gebeden en in het luisteren naar de Heilige Schrift. Ook daar zien we naar uit! Bij de nevendienst staat Markus 11:1-11 centraal, het verhaal dat Jezus wordt toegejuicht wanneer Hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hosanna!

De uitgangscollecte is voor Kerk in actie; steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.

Stille Week In de stille week zijn er elke dag diensten. Het offer van Jezus is het meer dan waard om gevierd en herdacht te worden!! Komt u ook maandag, dinsdag en woensdag naar de Vespers? Ze duren slechts kort en beginnen om 19.30. Maandag 26/3 in Maasdam, dinsdag 27/3 in de RK Kerk in Puttershoek en woensdag 28/3 in de Gereformeerde Kerk in Puttershoek.

En dan vieren we donderdag natuurlijk het Heilige Avondmaal met de Heer Jezus en de discipelen mee en vrijdagavond hebben we een stille dienst van woord en gebed rondom de kruisiging en het sterven van onze Heiland. Dat deed Hij voor ons! Wat doet U voor Hem?

Belijdenis Paasmorgen, 1 april, mag Natascha de Jong in ons midden belijdenis doen van het geloof. Zij gelooft al zo lang! Maar nu neemt ze dan ook de stap om dat helemaal voor haar rekening te nemen, te kiezen voor God de Vader en voor Jezus, zoals Hij altijd al voor haar koos. Dat zijn gelovige gedachten en gevoelens die regelrecht van de Heilige Geest komen! En wij mogen daar getuigen van zijn… Hoe mooi is dat?!

Huwelijk Zaterdagmiddag 7 april om 14.30u geven Hans Lambillion en Benita Gerritsen van der Hoop elkaar het ja-woord bij ons in de kerk (in de week voorafgaand zijn zij dan al op het gemeentehuis geweest)! We bidden voor het bruidspaar om Gods zegen en een lang en gelukkig huwelijk!

Overleden Onze broeder T.L.Stehouwer, Parallelweg 10, is afgelopen zaterdagavond overleden… Hij is 72 jaar geworden. Niemand zag aankomen dat Teun zo plotseling van ons zou heengaan. Gelukkig mogen we weten dat hij veilig is in de handen van onze hemelse vader. Deze vrijdag (23/3) 13.00 vindt de uitvaart plaats vanuit onze kerk. We bidden voor Dineke en de kinderen, kleinkinderen en allen die bij hem horen!

Omzien naar elkaar Stuurt u (nog) eens een kaartje, breng een bezoekje, bid voor onze zieken. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in Uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één (Psalm 139:16).

Agenda 23/3 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 25/3 20.30 aannemingsavond; 26/3 18.45 gebedskring, 19.30 Vesper Maasdam, 20.00 Bijbelkring; 27/3 19.30 Vesper RK-Kerk; 28/3 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.30 Vesper Gereformeerde Kerk 19.45 cantorij; 29/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 19.30 H. Avondmaal; 30/3 19.30 Goede Vrijdag.

Tenslotte De Heer Jezus liet uit liefde Zijn lichaam breken, Zijn bloed vergieten;  Hij had alles ervoor over om u gelukkig te maken. Wij willen en kunnen niet anders dan Hem ons vertrouwen schenken en gedenken wat Hij voor ons deed! Toch?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.