Zondag 18 maart 10.00uur, ds. J. Prosman biddag-themadienst – ‘Ik heb alles voor je over’

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. A.K. Domke.

Afgelopen zondag maakten we mee dat de Heer Jezus brood deelde. Van weinig weet Hij veel te maken, zodat allen verzadigd werden (Johannes 6:1-15, 41-51). Een compleet wonder was het toen Hij gewoon brood deelde. Het werd maar weer eens zichtbaar hoe goddelijk Hij is! Ons past bewondering voor Hem; Hij is duidelijk veel meer dan zomaar een mens. Nog verwonderlijker was, dat Jezus benadrukte dat Hijzelf het ware brood is, neergedaald uit de hemel om mensen eeuwig te verzadigen. Zo maakte Hij van dagelijks brood een teken dat boven zichzelf uitwijst naar Hem en naar eeuwig leven. Op de laatste dag, als gewoon dagelijks brood niet meer helpt om te blijven leven, wil Hij ons, de mensen die naar Hem toegetrokken zijn, tot leven wekken (vers 44).

Heb je al van dit hemelse Brood gegeten? Ben je al vervuld met Hem? En dank je met Hem mee (vers 11) over het hemelse Brood. Voor je het weet is er weer een wonderbaarlijke vermenigvuldiging – van hemels Brood! En ga je als discipel aan het uitdelen en raken mensen om je heen ook verzadigd met Christus…!

U kunt de dienst nog eens meemaken op kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag hebben we onze maandelijkse thema-dienst weer. Deze dienst staat het in het teken van biddag voor gewas en arbeid. En het ons welbekende kinderkoor Een Vrolijk Geluid uit Puttershoek komt de dienst muzikaal opluisteren! Dat belooft wat!!

Het thema is: ‘Ik heb alles voor je over’. We lezen samen Johannes 12:20-33, waar Jezus vertelt dat Hij moet sterven, zoals een graankorrel die gezaaid wordt. Zo zal Hij vrucht kunnen dragen, nieuw leven voortbrengen. Dat geeft wel een veel diepere laag aan bidden om dagelijks brood: Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; Hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs Zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag ook na over hoeveel je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt, heb jij immers ook heel veel over?

De uitgangscollecte is de Biddagcollecte.

Huwelijk Gisteren, vrijdag 16 maart, gaven Hugo Kooiman en Marianne van den Berg elkaar het ja-woord om 14.30u in onze kerk! We bidden samen met hen hen om Gods zegen op deze dag en voor een lang en gelukkig huwelijk!

Omzien naar elkaar Denken we aan ‘onze’ zieken! Een kaartje, bezoekje en bidden doen zo goed! Geen ondergang kan dreigen, / of heerlijk rijst Uw beeld / en doet ons mee ontstijgen / in glans die alles heelt.. (NLB, Lied 543:3).

Kerkschoonmaak Helpt u mee op 17 en 19 maart? Geeft u zich op bij Rook de Vlaming (6764187) of Alie Zilverschoon (6767222).

Agenda 16/3 14.30 huwelijksdienst Hugo en Marianne, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 17/3 kerkschoonmaak; 18/3 20.00 belijdeniskring; 19/3 kerkschoonmaak, 18.45 gebedskring, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 21/3 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.45 catechese (als je vrijdag niet kunt) 19.45 cantorij; 22/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 20.00 themadienst-cie; 23/3 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 25/3 20.30 aannemingsavond belijdenis; 26/3 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Om hemels Brood te zijn, liet Jezus Zich als een graankorrel zaaien, om ons leven en geluk te geven. Komt u dit Godsgeschenk van liefde zondag ook weer meebeleven en meevieren?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.