Zondag 1 april, 1e Paasdag 10.00uur, ds. J. Prosman Zondag 8 april 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en felicitaties voor hun 55 jarig huwelijk op maandag 19 maart naar dhr. en mw. Fortuin-Smits.

Afgelopen diensten Vorige week was het druk in en om de kerk. Dinsdag was de uitvaartdienst van mw. Geertrui Meinsje Weijers-Kleinendorst. En vrijdag de dankdienst voor het leven van dhr. Teunis Leendert Stehouwer. Beiden gingen zij ons voor. Dat maakt altijd weer diepe indruk. We zijn dankbaar dat wij hen in de handen van onze hemelse Vader mogen weten. We zijn dankbaar dat de Heer Jezus voor hen een plaats heeft bereid in het Vaderhuis met de vele woningen. Dat deed Hij ten koste van Zijn eigen leven, zo leren we met Goede Vrijdag weer. Maar Pasen leert ons dat de dood het laatste woord niet heeft! Ook bij deze graven klonken Jezus’ woorden weer: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’’ (Johannes 11: 25).

Zondag was het Palmpasen. In de dienst werden we indringend stilgezet. Waar gaat het over met Pasen? Vrije dagen? Gezelligheid? Eten? Daar lijkt het op als je om je heen kijkt. Maar… gaat het niet om lijden? Het lijden van onze Heer? Het sterven van Jezus? We lazen over de zalving van Jezus door die ene naamloze vrouw. Bij leven zalfde zij de Koning met het oog op Zijn begrafenis. Zo ziet Jezus het. Zo beleefde zij het. Hoe beleeft u Pasen?

U kunt diensten (als ze niet op verzoek verwijderd zijn) nog eens meemaken op kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag is het Pasen! We vieren Jezus’ overwinning op de dood! Leve de M/mens! We lezen het Paas-evangelie (Johannes 20:1-18) over deze allergrootste bevrijding en overwinning uit de geschiedenis van de mensheid. We ontmoeten eerst een heel verdrietige en ontredderde Maria van Magdala bij het lege graf. Maar dan is er het Paas-wonder: Iemand noemt Maria bij haar naam… de Heer is opgestaan! Jezus leeft!

Belijdenis In de Paasmorgendienst mag Natascha de Jong belijdenis doen van het geloof. Ook dat is Pasen! Ze durft de opgestane Heer haar hart te geven! Je leven in Gods handen gelegd maakt nog zoveel rijker! Speciaal ook voor jou bidden we om een heel gezegende dienst!

De uitgangscollecte is voor Stichting Open Doors, hulp voor vervolgde christenen (zie onder, gemeenteavond).

Zondag 11 april lezen we over verschijningen aan mensen die in de problemen zitten. In Genesis 3:1-24 ontmoeten we Adam en Eva die uit wantrouwen in God dachten zichzelf te moeten redden door van de boom te eten. En dan verschijnt God… In Johannes 20:24-31 lezen we van mensen die er zich van bewust zijn dat zij zichzelf niet kunnen redden. Ze zijn Jezus kwijt! Maar dan verschijnt Hij, de Zoon van God. Hij bevrijdt hen!

De uitgangscollecte is voor kerkbeheer.

Huwelijk Zaterdagmiddag 7 april om 14.30u geven Hans Lambillion en Benita Gerritsen van der Hoop elkaar het ja-woord bij ons in de kerk! We bidden voor het bruidspaar om Gods zegen en een lang en gelukkig huwelijk!

Overleden Woensdag 14 maart overleed onze zuster Geertrui Meinsje (Truus) Weijers-Kleinendorst. Een kleine vrouw met een groot karakter. Een zuster in het geloof. ‘Vrees niet, heb goede moed’, zo moest het klinken in haar uitvaartdienst. Want door Jezus’ werk had ze hoop! Hoop dat ze aan de andere kant van de doods-Jordaan ook weer opgevangen zou worden. Zo zei ze het. En zo klonk het in de dienst en bij het graf vorige week dinsdag. We bidden voor haar nabestaanden om troost en hoop, zoals zij die ontving in haar leven!

Omzien naar elkaar Denken we aan onze zieken! Zoals God dat ook doet zoals deze prachtige PaasPsalm het zegt: ‘De HEER heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, / Hij luistert naar mij, / ik roep Hem aan, mijn leven lang. (Psalm 116:1,2).

KinderKnutselClub woensdagmiddag 4 april 14.00-15.00u mogen jullie allemaal weer komen naar de KinderKnutselClub in Het Ontmoetingscentrum. Neem je vriendjes en vriendinnetjes ook maar mee!

Gemeenteavond Donderdagavond 5 april is de jaarlijkse gemeenteavond. We beginnen om 19.45u; 19.30u inloop en koffie. Alle gemeenteleden zijn uitgenodigd! Naast de gewone dingen die altijd op de agenda staan over het reilen en zeilen van de gemeente, hebben we ook iemand van Open Doors uitgenodigd om te vertellen over de wereldwijde hulp aan vervolgde christenen. Onze diaconie steunt een project in Egypte. Kijkt u alvast eens op www.opendoors.nl.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat 7 april weer van 9.00u-12.00u op het kerkplein. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Kijk eens op: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt of www.facebook.com/marktmaasdam.

Agenda 30/3 ophaalochtend rommelmarkt, 19.30 Goede Vrijdag; 1/4 10.00 Paasdienst/belijdenis; 4/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 14.00-15.00 KinderKnutselClub, 19.45 cantorij; 5/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.45 gemeenteavond; 6/4 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring; 7/4 Boekenbus; 9/4 18.45 gebedskring, 19.30 kerkenraad; 11/4 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk 19.45 cantorij; 12/4 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 14/4 vóór 16.00u kopij HC; 16/4 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Hoe leef je uit Pasen? Hoe kom je zover als Maria van Magdala? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Zij ging bij het open graf zitten met een hart vol verlangen naar haar Heer. En toen werd ze aangesproken. Dat overkomt je… Waar? Wanneer? In de kerk. Als je de Bijbel leest. Als je bidt. Als je er met elkaar over praat. Als je je ervoor openstelt, ernaar verlangt. Het is altijd anders dan je verwacht, altijd mooier…

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.