Zondag 4 maart 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet naar mw. S.W. Reedijk-van Eekelen.

Afgelopen zondag ontmoetten we onze Heer Jezus op de berg der verheerlijking. Jezus’ heerlijkheid kwam even heel duidelijk openbaar toen Hij, in hemelse glans, sprak met de grootheden van vroeger: Mozes en Elia, Gods vertegenwoordigers/woordvoerders in Israël. Eens en voor al is het overduidelijk wie Jezus is. Zeker als Gods stem hier opnieuw klinkt: dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem (meer nog dus dan naar Mozes en Elia…). Petrus wilde de klok wel even stil zetten, bevreesd als hij was. Maar God zette de klok juist even vooruit – over het lijden en Goede Vrijdag heen – naar de heerlijkheid van Pasen!

U kunt de dienst nog eens meemaken via kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag Jezus komt allerlei misstanden tegen. Basisprobleem is steeds weer dat mensen vaak geneigd zijn om Gods ruimte voor zichzelf op te eisen… Zondag lezen we met de kindernevendienst mee uit Johannes 2:13-22, het verhaal van de tempelreiniging. Nota bene Gods huis, de tempel in Jeruzalem waar Hij woont en waar Hij mensen thuis laat komen, het is in beslag genomen door handelaren en geldwisselaars. Maar Jezus gooit de tafels omver en het geld op de grond. Dat wordt Hem ‘natuurlijk’ kwalijk genomen, maar Hij maakt zo wel weer ruimte zodat je Hem thuis kunt komen.

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar Bij de ingang van de kerk hangen steeds de briefjes met de namen van de zieken. Uw gebed, een kaartje, telefoontje of bezoekje doen zo goed! Wij willen discipelen van Jezus zijn, die ons juist in lijden en verdriet niet alleen liet. Ik wil mij gaan vertroosten in Jesu lijden groot. (Gezang 174 (LvK)).

Overleden Zondagmorgen is Aletta Hendrika Moerland-Besseling overleden. Zij werd 93 jaar! De uitvaart vindt donderdag 1 maart plaats. Nu mag zij, naar wij hopen en geloven mogen, thuis zijn bij de Vader in de hemel. We leven van harte mee met de nabestaanden!

De kerkschoonmaak komt er weer aan! Helpt u mee op 17 en 19 maart? Geeft u zich op bij Rook de Vlaming (6764187) of Alie Zilverschoon (6767222).

De spaardoosjes in de 40-dagen naar Pasen zijn voor Kerk in actie: hulp aan moeders en kinderen uit Syrië in vluchtelingenkampen in Libanon. U heeft ze vast al half gevuld in huis staan…

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de Wereld van Boeken’ staat zaterdag 3 maart van 9-12u weer op het kerkplein, Raadhuisstraat 37. De opbrengst komt ten goede aan de kerk van Maasdam. Zie ook: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/ boekenmarkt of www.facebook.com/marktmaasdam.

Kinderknutselclub Komen jullie woensdagmiddag 7 maart allemaal weer gezellig knutselen bij de kerk?

Wijkontmoetingsavond Donderdagavond 8 maart is in het Ontmoetingscentrum van 20.00-21.30u de wijkontmoetingsavond voor de wijk achter de kerk, de ‘regentenbuurt’. Ook mensen uit de andere wijken die andere avonden misten, zijn uiteraard van harte welkom. Inloop 19.45. Het thema waarover we praten is ‘open kerk’ (hoe open is de kerk?). Zie ook de laatste Hervormd Contact.

Agenda 3/3 9.00-12.00u Boekenbus; 4/3 20.00 belijdeniskring; 5/3 19.30 kerkenraad; 7/3 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 14.00-15.00 kinderknutselclub, 19.45 cantorij; 8/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.30 seniorenkring, 20.00 wijkontmoetingsavond in het OC; 9/3 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 10/3 vóór 16.00 kopij HC; 11/3 20.00 belijdeniskring; 12/3 18.45 gebedskring.

Tenslotte Wees welkom! Maak mee dat Jezus Christus plaats maakt voor jou, in de heerlijkheid, bij God thuis!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.