Zondag 25 februari 10.00uur, ds. T. Meijer, Puttershoek

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. en mw. Dorst.

Afgelopen zondag ontmoetten we de Heer Jezus in de woestijn. Dat was niet alleen maar de echte fysieke woestijn natuurlijk. De woestijn waar het evangelie van vertelt symboliseert natuurlijk de woestijn van het leven. In die woestijn zijn gelukkig tal van oases (één daarvan is de kerk. Dat moet de kerk ook zijn! Oase van rust in het leven, waar je ziel op adem kan komen. Waar je kracht kunt opdoen om weer verder te kunnen). Maar wat maken we ook niet vaak tijden mee waarin onze ziel verdorst en we vergaan van geestelijke honger! Survival of the fittest… maar je bent niet fit genoeg om te kunnen overleven. Hoe vaak zijn er niet de verzoekingen van de woestijn, waarin het kwaad ons meeneemt. Wie kan de verzoekingen van de boze in dit leven echt het hoofd bieden? Gelukkig is de Heer Jezus in onze levenswoestijn gekomen! Zoals de engelen voor Hem zorgden (dat doen ze trouwens ook voor ons, zie Psalm 90), zoekt Hij ons op en zorgt voor ons. Dat we het overleven.

U kunt de diensten nog eens meemaken via kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag Ontmoeten we elkaar in de kerk en bij de nevendienst op de berg van de verheerlijking (Markus 9:2-10). Samen met Petrus, Jakobus en Johannes zien we Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. En dan klinkt bovendien de stem van God… En daar mogen wij bij zijn?! Ja! Dus… Zo bijzonder is de kerk: daar ontmoeten de heiligen (dat zijn heel gewone mensen overigens) de Heer Jezus. En zelfs horen ze God met hen spreken…

De uitgangscollecte is voor Kerk In Actie, binnenlands diaconaat, schuldhulpverlening.

Omzien naar elkaar Wij zijn gemeente van Christus, discipelen en volgelingen van Jezus die er zoveel voor over had om mensen te troosten en te redden. Wij willen daaraan met onze kleine mogelijkheden meedoen. We leven mee met de rouwdragenden, eenzamen en zieken. We bidden in de kerk voor hen en ook verder denken we aan hen: fam. Kwakernaat, fam. Knoot en fam. van der Wekken die afscheid moesten nemen van een geliefde. En dan de zieken: mw. H. van Bennekom-Both (deze week opname en operatie), dhr. W.A. de Man, dhr. en mw. Dorst, Martijn Meuzelaar, dhr. O.C. van Driel, mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk, mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen.  Mijn ogen zijn gevestigd / op God, of Hij mij redt. / Mijn hart, hoezeer onrustig, / heb ik op Hem gezet. / Kan ik de nacht verduren, / waarin Gij verre zijt? / Gij zult mijn voeten sturen / in ’t duister van de tijd. (Psalm 25A: 1).

De kerkschoonmaak komt er weer aan! Het is weer nodig. Zoals elk jaar gaan we nu ook weer met z’n allen aan de slag. Helpt u mee? Reserveer dan een of beide dagen in uw agenda: 17 en 19 maart. En geeft u zich op bij de kosters: Rook de Vlaming (6764187) of Alie Zilverschoon (6767222).

De spaardoosjes in de 40-dagen naar Pasen zijn voor Kerk in actie: hulp aan moeders en kinderen uit Syrië in vluchtelingenkampen in Libanon.

Agenda 23/2 ophaalochtend rommelmarkt, 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 26/2 18.45 gebedskring; 28/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 1/3 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 5/3 19.30 kerkenraad.

Tenslotte een uitnodiging. In deze tijd naar Goede Vrijdag en Pasen toe gedenken we dat Jezus gekomen is om ons te redden en te helpen. Hij heeft als enige de verzoekingen van dit leven echt het hoofd geboden en ze ook overwonnen. Hij heeft gevast om onze zielenhonger te stillen. Om dat goed tot ons door te laten dringen is het best een goed idee om een beetje met Hem mee te vasten. Zo denk je er elke dag aan wat Jezus voor je gedaan heeft. Wie doet er mee?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.