Zondag 18 februari 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en medeleven naar dhr. A.W. de Man.

Afgelopen zondag ging het over eenzaamheid… Er zijn zoveel mensen eenzaam. En dat is erg! Dat weet je pas echt goed als je het meemaakt. Zo kwam er een man bij Jezus die zich afvroeg of Jezus hem wel wilde reinigen (Markus 1:40-45). ‘Als u wilt…’ zei hij! Natuurlijk wil de Heer dat! Maar deze man twijfelde daar toch aan. Dat heb je als je eenzaam bent, dan denk je zomaar dat je niet goed genoeg bent om er bij te mogen horen. Het was hem nadrukkelijk verteld trouwens dat hij er niet bij hoorde. Omdat hij onrein was. Maar Jezus raakte hem wel aan. Jezus liep niet om hem heen. Jezus nam hem letterlijk weer op in de gemeenschap. Door hem aan te raken, te reinigen. Door hem op weg te sturen (via de priester natuurlijk) naar zijn thuis. Wat kwam die man thuis! Bij God en mensen! Omdat Jezus Hem wilde aanraken! Zo kunnen ook wij thuis komen. Bij Jezus en bij Zijn gemeente. In de kerk gebeurt het!

U kunt de diensten nog eens meemaken via kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag gaan we weer op een ander manier naar de Heer Jezus kijken. De afgelopen tijd was de vraag: ‘wie/hoe is Jezus’, de thematiek van Epifanie. Maar nu gaan we geëngageerd met Jezus meelopen. Op weg naar Goede vrijdag. En naar Pasen. We lezen met de nevendienst mee Markus 1:12-15 dat Jezus na Zijn doop in de Jordaan door de Heilige Geest meegenomen wordt de woestijn in. Eerst werd Hij daar beproefd. Maar er waren ook de wilde dieren. En de engelen zorgden voor Hem. Het lijkt wel een beetje op de dieren bij Noach in Genesis 9: 12-17. God zorgt voor je!

De uitgangscollecte is voor Kerk in actie, hulp aan moeders en kinderen uit Syrië in vluchtelingenkampen in Libanon.

Omzien naar elkaar Als je verdriet hebt of andere moeilijkheden, is het belangrijk te weten en te merken dat er medemensen om je geven en naar je omkijken. De namen van ‘onze’ zieken: dhr. W.A. de Man, dhr. en mw. Dorst, dhr. O.C. van Driel, mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk, Martijn Meuzelaar, mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen.

Er zijn ook veel mensen die weliswaar niet ziek zijn en van wie de namen niet zo klinken. Wilt ook aan hen denken?

HEER, die mij ziet zoals ik ben, / dieper dan ik mijzelf ooit ken, / kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, / Gij volgt mij waar ik zit of sta. / Wat mij ten diepste houdt bewogen, / ’t ligt alles open voor Uw ogen. (Psalm 139:1).

Wijkontmoetingsavond Donderdag 22/2 is er van 20.00-21.30 wijkontmoetingsavond voor de wijk van ouderling Meuzelaar bij fam. Alblas. Het thema is ‘open kerk (hoe open is de kerk?)’. We zien uit naar de ontmoeting en de gesprekken!

Ophaalochtend Rommelmarkt Voor de Voorjaars-Rommelmarkt op 5/5 zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. De ophaalochtend is 23/2. Belt u hiervoor a.u.b. tot één dag van tevoren met dhr. A.v.d. Linden (6767188) of dhr. M.Goud (6761696). Alles wat voor hergebruik in aanmerking komt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie ook via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of https://www.facebook.com/marktmaasdam.

Agenda 16/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 18/2 20.00 belijdeniskring; 19/2 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 21/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.45 catechese (als je vrijdagavond niet kunt), 19.45 Cantorij; 22/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 wijkontmoetingsavond; 23/2 ophaalochtend rommelmarkt, 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 26/2 18.45 gebedskring.

Tenslotte Eenzaamheid is maar op één manier op te lossen: door iemand die je wel ziet zitten en je aanvaardt. Zo is Jezus, meer dan wie ook! Opdat wij niet eenzaam zouden zijn en ondergaan, is Hij gekomen om ons op te nemen in de gemeenschap van God. Daarom is de kerkdienst zo belangrijk om mee te maken. Welkom thuis bij God!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.