Zondag 11 februari 10.00uur, ds. J. Prosman, Themadienst

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar Martijn Meuzelaar.

Afgelopen zondag lazen we samen in Markus 1:29-39 over de genezende en verlossende daden van de Heer Jezus. Ook uit het Oude Testament zagen we dit evangelie oplichten in de daden van de profeet Elisa en het geloof van de vrouw uit Sunem (2Koningen 4). ‘Beterschap!’ was het thema. Wij staan voor ons gevoel vaak met onze handen op de rug gebonden als we dat zeggen. Maar als Jezus verschijnt met Zijn rijk van vrede, dan voel je aan alles dat dit is wat Hij brengt: beterschap (verlossing, genezing, vrede, genade, hoop, liefde). Hoe tilt het evangelie ons elke keer weer uit boven het dagelijkse bestaan. Dank voor deze wonderlijke geschiedenissen!

U kunt de diensten nog eens meemaken via kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag hebben we weer een themadienst! Els in’t Veld en Marianne van den Berg verzorgen de muziek. Het thema is ‘niet meer eenzaam’. We lezen het evangelie uit Markus 1:40-45. Hoeveel eenzaamheid is er, soms ongezien! Door prestatiedruk, ziekte, pesten, ouderdom. Het verhaal gaat over een melaatse man. Jezus laat hem toe om heel dichtbij Hem te komen; Hij raakt hem aan en geneest hem! Dat is meteen ook zijn eerste stap in de gemeenschap van de andere mensen. Hij mag er weer bij. Hij kan zijn mond er niet over houden, zo blij is hij, vooral met de Heer Jezus!

De uitgangscollecte is voor kerkbeheer.

Omzien naar elkaar We hebben zondag gebeden om Gods zorg en nabijheid voor de zieken: dhr. W.A. de Man, dhr. J.C. van der Gaag, dhr. O.C. van Driel, mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk, Martijn Meuzelaar, mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. Wilt het ook in uw persoonlijk gebed noemen? En verder aan ook hen denken?

Ik heb mijn hoop gevestigd / op God de HEER die hoort. / Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht Zijn verlossend woord. / Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, / blijf ik, o Heer, verwachten / Uw lichtend aangezicht. (Psalm 130:3).

De boekenbus heeft zaterdag met 54 bezoekers het prachtige bedrag van 180 euro opgebracht.

De HuisPaaskaars kunt u deze zondag nog via het formulier achter in de kerk bestellen.

Gebedskring maandagavond van de oneven weken komen we altijd bij elkaar op de gebedskring, om 18.45 in de consistorie. We bespreken waarvoor en voor wie we willen bidden en na het bidden schrijven we kaarten voor de mensen voor wie we gebeden hebben. Komt u ook eens kijken en meedoen?

Oecumenische leeravond De Oecumenische Werkgroep organiseert woensdag 14 februari 20.00 in het zaaltje van de R.K. Kerk in Puttershoek een avond over de bekende theoloog Henry Nouwen. Ds. F. Renes is de inleider.

Agenda 9/2 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 10/2 voor 16.00 kopij HC; 11/2 10.00 themadienst; 12/2 18.45 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 14/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.45 catechese (als je vrijdagavond niet kunt), 19.45 Cantorij, 20.00 oecumenische leeravond; 15/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 16/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 18/2 20.00 belijdeniskring; 19/2 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte Een gedachte bij de kerkgang: Er is niets in ons leven dat ons zo uittilt boven alledag dan het horen en uitleggen van Bijbelverhalen. Elk mens heeft dat  uiteindelijk meer dan nodig: aangesproken worden door God en zo tot echte rust komen. Uitzicht krijgen op meer dan hier en nu.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.