Zondag 4 februari 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk.

Afgelopen zondag vierden we het Heilig avondmaal. Hoe bijzonder is het te merken hoe geweldig God naar ons luistert! De noodkreten van de hele wereld, hoe ongearticuleerd en ongepolijst ook; Hij hoort ze! En Hij hoort ze niet alleen, maar zond Zijn Zoon, onze Heer Jezus. We hoorden in het evangelie dat Hij zelfs positief gehoor geeft aan noodkreten van een bezetene. Dat geeft hoop! Voor ons en voor iedereen! Als je dit hoort en meemaakt, spits je je oren nogmaals: Heer, ik luister!

We kijken ook terug op een heerlijk zanguurtje in de middag.

U kunt de diensten nog eens meemaken via kerkdienstgemist.nl – Maasdam.

Komende zondag lezen we het evangelie uit Markus 1:29-39. ‘Beterschap!’ zeggen we vaak tegen zieken. En je zou willen dat je er ook echt wat aan kon doen! Bidden en nabij zijn, dat is wat wij kunnen. Maar als de Heer Jezus bij Simon (Petrus) thuis komt doet Hij zoveel meer! Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Niet voor te stellen hoe Hij mensen in nood helpen kan! Daar willen we bijhoren en aan meedoen! Daar wordt iedereen beter van!

Deze zondag is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in actie, werelddiaconaat voor Ghanese kindslaven.

Omzien naar elkaar De namen van de zieken: dhr. J.C. van der Gaag, dhr. O.C. van Driel, mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk, Martijn Meuzelaar, mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. Bid u voor heen?‘Denk aan Uw barmhartigheid, HEER, aan Uw liefde door de eeuwen heen’ (Psalm 25:6).

Kerkbalans Denkt u nog aan uw vrijwillige bijdrage voor de kerk? De kerk heeft ook uw bijdrage nodig om haar werk te kunnen blijven doen! En wat is er nu mooier dan zomaar heel praktisch te kunnen bijdragen aan het in standhouden van een stukje aanwezigheid van God en Zijn blijde evangelie hier in Maasdam?

De wijkontmoetingsavond in de wijk van ouderling Van Wingerden is donderdag 8 februari bij fam. de Winter. We ontmoeten elkaar rond het thema ‘Open Kerk’. We beginnen om 20.00u (19.45 inloop met koffie en thee) en we sluiten af rond 21.30u.

De HuisPaaskaars kunt u tot 11/2 via het formulier achter in de kerk  bestellen.

Agenda 2/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 3/2 9.00-12.00 Boekenbus; 4/2 20.00 belijdeniskring; 5/2 19.30 kerkenraad; 7/2 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.45 catechese (als je vrijdagavond niet kunt), 19.45 Cantorij; 8/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 9/2 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 10/2 voor 16.00 kopij HC; 12/2 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte Geeft het Evangelieverhaal van afgelopen zondag u ook niet te denken? In Kapernaüm zat er ‘zomaar’ zelfs een bezetene in de synagoge! En hij werd niet weggestuurd; hij werd juist geholpen. Dus… werkelijk iedereen is meer dan welkom in de kerk!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.