Zondag 28 januari 10.00uur, ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal. 16.00 uur, zanguurtje

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke groet en beterschapswensen naar dhr. O.C. van Driel Hij kwam onlangs uit het ziekenhuis thuis.

Afgelopen zondag hadden we een rijk gezegende dienst. We mogen elkaar hartelijk feliciteren met wat we ontvingen: Ina van Wingerden, Lieneke van Varik en Hetty Knoot werden voor nog een periode van 4 jaar aan ons verbonden als ouderling en diaken. En Paula van Raamsdonk werd jeugdouderling! Allemaal geschenken, cadeautjes van God. We hebben dan ook beloofd hen loyaal en royaal te ondersteunen, met woorden, daden en gebeden.

Zij werden geroepen door Jezus persoonlijk: volg Mij! Net als lang geleden de discipelen zoals we lazen in het evangelie (Markus 1:14-20). Hoe gaat dat? ‘Zomaar meteen’ gingen ze met Jezus mee, werden leerlingen om alle vacatures die Jezus voorzag te gaan vullen. Verkondigers van het Koninkrijk van God werden ze. Waarom? Omdat ze zo onder de indruk waren van Jezus. Wat een man was dat! De vraag aan ons allemaal is natuurlijk of wij ons ook zo laten roepen door Hem… Of wij ook zo’n intense bewondering voor Hem koesteren dat we alles laten vallen om Hem te volgen. Waar gaat dat heen? Naar het koninkrijk van vrede. Wat anders? Wie wil dat niet? Wel, zegt de Heer Jezus ook nu, volg dan Mij!

Komende zondag mogen we het Heilig avondmaal weer vieren. Jezus volgt ons heel nabij. Hij hoort onze roep en komt in ons midden om ons te troosten en te versterken. We lezen met de nevendienst mee uit het evangelie, Markus 1:21-28. Het gaat over luisteren. Dat mensen naar Jezus luisteren, maar vooral dat Hij, dwars door alles heen, zelfs noodkreten van bezetenen verstaat. En dat niet alleen…; Hij redt ook! Zulk luisteren zet ons aan het luisteren…

Deze zondag is de uitgangscollecte bestemd voor het Hospice Hoeksche Waard, zorg voor mensen aan het einde van hun leven.

Zanguurtje Zoals elke avondmaalszondag houden we ook nu weer ons zanguurtje. Iedereen is van 16.00-17.00u welkom in de kerk om nog even na te genieten van de morgendienst. Neemt u ook uw eigen lied mee om samen te delen en te zingen?

Omzien naar elkaar Onze zieken zijn dankbaar als u aan hen denkt, hen nabij bent en voor hen bidt: dhr. O.C. van Driel, mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk, Martijn Meuzelaar, mw. N. van Steensel-Verloop, mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. ‘Liggend op mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht prevel ik Uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van Uw vleugels’ (Psalm 63:7,8).

Wijkontmoetingsavonden Donderdag 1 (bij fam Bosschaart) en 8 februari (bij fam. de Winter) zijn er weer wijkontmoetingsavonden. Deze keer in de wijk van ouderling Van Wingerden. Het thema is Open Kerk (hoe open is de kerk?). U bent van harte welkom! We beginnen om 20.00u (19.45 inloop met koffie en thee) en we sluiten af rond 21.30u.

Agenda 26/1 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke, 20.30 jeugdsoos; 28/1 16.00 zanguurtje; 29/1 20.00 Bijbelkring; 31/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.45 catechese (als je vrijdagavond niet kunt), 19.45 Cantorij; 1/2 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 14.00 cie bijzondere diensten, 20.00 wijkontmoetingsavond; 2/2 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 3/2 9.00-12.00 Boekenbus; 4/2 20.00 belijdeniskring; 5/2 19.30 kerkenraad.

Tenslotte wat gedachten naar aanleiding van de (afgelopen) week van gebed. Slavernij is verwerpelijk. Dat is met onze cultuur al gegeven. Onze woeste voorouders wilden er al niet aan. En toen we gekerstend werden, hebben we het vanuit het bevrijdende evangelie van Jezus Christus nog verder en nog principiëler van ons geworpen. Er is geen cultuur in de hele wereldgeschiedenis die zich zo verzet heeft tegen slavernij. Daar mogen we best trots op zijn! En daar mogen alle bevrijde slaven trouwens best dankbaar voor zijn! En we mogen best met afschuw neerkijken op die enkeling uit onze geschiedenis die zich wel met deze mens- en Godonterende praktijken hebben ingelaten (maar vergeet hen ook niet als afschrikwekkend voorbeeld).

Het ga u goed als vrije discipel van Jezus!

                                                                                                                                                                     Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.