Zondag 21 januari 10.00uur, ds. J. Prosman, bevestiging ambtsdragers

Bloemen Zondag gingen de bloemen met hartelijke felicitaties voor hun 60-jarig huwelijksjubileum op dinsdag 19 december naar dhr. en mw. Speelman-Bijkerk.

Afgelopen zondag hoorden we een mooie en indringende preek over de doop. Het ging natuurlijk over de doop van de Heer Jezus (Markus1). Maar het ging ook over onze doop! Immers, door Zijn doop dompelde Jezus ook ons onder in Gods liefde. De doop is het teken van het nieuwe begin, zoals Israël door de Rode Zee ging en Egypte en de slavernij achter zich liet op weg naar het beloofde land. De doop maakt zichtbaar dat God voor ons kiest, ons Zijn liefde verklaart en als een vader voor ons zorgt. Maar daarnaast betekent de doop ook onze keuze voor God. Dat je leven aan God gewijd is. Het oude leven zonder God wordt begraven in de doop, en een nieuw leven met God begint… De vraag aan ons is: leef je als gedoopt Christen? Jezus weerstond de verleidingen die na de doop over Hem kwamen. Laten wij in het voetspoor van Jezus gaan! Hij gaat met je mee! Een lichtglans in de duisternis.

Komende zondag mogen we ambtsdragers (her)bevestiging! Reden voor veel dankbaarheid: we kunnen weer verder, God gaat met ons verder. Hij inspireert ons met Zijn Heilige Geest. Hoge gedachten, maar waar. Als nieuwe jeugdouderling verwelkomen we mw. P. van Raamsdonk-de Vries. En even blij en dankbaar zijn we met de herbevestiging van ouderling mw. K.T. van Wingerden-Seton, ouderling mw. E.H. van Varik-Smaal en diaken mw. H.J.B. Knoot-Nooteboom. We wensen hen en allen een heel gezegende dienst!

We lezen het evangelie met de nevendienst mee: Markus 1:14-20. Jezus loopt langs het meer van Galilea en ziet daar vissers bezig met hun dagelijks werk. Maar vandaag krijgen sommigen van hen nieuwe werk. Ze blijven vissers, maar dan heel anders. Jezus roept hen om Hem te volgen. Waar gaat dit naartoe? Wat gebeurt er als je de Heer Jezus gaat volgen om mensen-visser te worden? Ga je dan vergaderen, voor in de kerk zitten. Of wat allemaal meer?

Deze zondag is de uitgangscollecte bestemd voor de Diaconie.

Omzien naar elkaar Denken we aan onze zieken? Loop eens langs, stuur eens een kaartje, bel eens hoe het gaat. Bid voor hen: dhr. O.C. van Driel (kwam zaterdag thuis na een lange ziekenhuis-opname), mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk (al enige weken ziek thuis), Martijn Meuzelaar (al wekenlang ziek thuis), mw. N. van Steensel-Verloop (‘t Huys te Hoecke), mw. M.J. Schippers-Vermaas, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, mw. S.W. Reedijk-van Eekelen. ‘De HEER ontfermt Zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt Hij het leven.’ (Psalm 72:17).

Week van gebed 2018 24 januari doen de vier PKN-kerken van Puttershoek en Maasdam weer mee met de Week van Gebed, met als thema: RECHT DOOR ZEE. Het gaat om vrijheid van slavernij. Centraal staat de tekst uit het lied van Mozes in Exodus 15:6a. God leidde het volk Israël recht door zee. Hij deed daarmee het volk recht. Israël werd bevrijd uit jarenlange slavernij. En hoe! Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten, maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.

Ook vandaag is er steeds weer slavernij. De menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld van God, is steeds opnieuw in gevaar. Persoonlijke misstappen en sociaal onrecht tasten de menselijke waardigheid aan. Het ontbreekt de wereld te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst. De rechterhand van God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf moed en hoop aan de Israëlieten. Zo geeft God hoop vandaag.

Tijdens de week van gebed bidden we voor dit alles. Zodat meer mensen erkennen: Gods rechterhand is ontzagwekkend in kracht. Onze gebedsdienst is in de Hervormde kerk van Puttershoek, aanvang 18.30 uur. Namens Werkgroep Oecumenische Leeravonden, Janny Vree-van Dongen

Agenda 19/1 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerengesprekskring; 21/1 10.00 bevestigingsdienst ambtsdragers; 20.00 belijdeniskring; 22/1 15.30-16.30 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 24/1 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 18.30 dienst week van gebed in de hervormde kerk in Puttershoek, 19.45 Cantorij; 25/1 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 26/1 10.15-11.45 vrouwenBijbelkring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 29/1 20.00 Bijbelkring.

Tenslotte een gedachte ter overweging: we leven van Gods genade. Gelukkig maar! Zonder zou er niet eens leven zijn…

                                                                                                                      Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.